Гребельник О.П. Основи митної справи (2003)

Розділ 2. Еволюція митної системи в Україні

Зародження митно-тарифних відносин в Україні. Митно-тарифна система за Козацької держави. Митна політика Російської імперії. Митна система України на початку XX століття. Характер і направленість митно-тарифної політики СРСР. Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики України.