Гребельник О.П. Основи митної справи (2003)

Специфіка здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні фізичних осіб через кордон

Відповідно до ст. З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» фізичні особи, які мають цивільну правоздатність і дієздатність, та постійно проживають на території України, можуть бути суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Для цього їм потрібно бути зареєстрованими як суб'єкт господарської діяльності і здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон України регламентується нормативними документами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Державної митної служби України, Національного Банку.

При проходженні митного контролю фізичні особи мають наступні права:

• бути присутніми під час огляду предметів, що їм належать;

• своєчасно і повно знайомитись з офіційними текстами Законів, інших правових актів, які прямо чи опосередковано стосуються митної справи, змінами в них, що регулюють їх правовідносини з цих питань;

• залишати на зберігання в митниці свої речі, предмети, валюту, цінності, що не пропущені митницею через митний кордон.

До обов'язків фізичних осіб через митний контроль входить: виконання законних вимог службових осіб митних органів; подання митниці для проведення митного контролю декларації та інших документів, що передбачені діючими законодавчими актами; самостійно, на вимогу працівників митниці, розпаковувати та упаковувати речі, предмети, які підлягають митному контролю, відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть бути такі предмети.

Під обов'язкове митне оформлення і контроль попадають такі речі:

• зброя та боєприпаси;

• наркотики й наркотичні засоби та пристосування для їх вживання;

• предмети старовини й мистецтва, що є художньою, історичною, науковою чи іншою культурною цінністю;

• валюта України;

• іноземна валюта готівкою, що перевищує $200, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті;

• платіжні документи — чеки, векселі, акредитиви, фондові цінності такі, як акції, облігації, вартість яких оцінюється в іноземній валюті;

• дорогоцінні метали (золото, срібло, інші) у будь-якому стані чи вигляді;

• коштовне каміння у вигляді сировини або оброблене;

• ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння, включаючи лом цих металів, майнові документи; будь-які товари народного споживання, якщо законодавством України передбачено обмеження їх переміщення через митний кордон;

• речі, предмети, цінності, що підлягають обкладенню податками;

• предмети заборонені дo ввезення в Україну;

• речі, предмети, цінності, що провозяться в ручній поклажі не супроводжуваному багажі, пересилаються в поштових відправленнях;

• предмети, що підпадають під спеціальні види митного контролю (митне оформлення зазначених предметів проводиться тільки після проходження відповідного контролю;

• предмети, призначені для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (наприклад, товари, майно, устаткування, інше).

Вище перелічені предмети, валюта і цінності підлягають обов'язковому митному контролю і мають бути занесені до митної декларації МД (форма 1). Митна декларація не заповнюється у наступних випадках:

якщо особі, що перетинає кордон, не виповнилося 16 років (в даному випадку відомості про належні їй предмети, валюту, цінності, вказуються у декларації особи, що її супроводжує);

при в'їзді на територію України через пункти, в яких діє схема спрощеного митного контролю, у випадку, якщо предмети, що ввозяться, не підлягають митному контролю (наприклад, особисті речі);

якщо особа чи група осіб користується митними пільгами (на сьогодні такі пільги залишилися зі статусом дипломатичної недоторканості чи прирівняних до них в цьому митному режимі згідно з міжнародними договорами за участю України);

в окремих випадках згідно з рішенням службових осіб митниць з метою створення умов для прискорення пасажиропотоку через митний кордон України.

Система оподаткування предметів, що ввозяться фізичною особою в країну, як правило, базується на лімітуванні певної вартісної величини. До 1996 року без оподаткування фізична особа могла ввести товарів на суму, що не перевищувала $ 1400 США. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 27 серпня 1996 року змінено вартісні обмеження предметів, що попадають під оподаткування. Предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на територію України вартістю понад 200 ЕКЮ в разі ввезення різних предметів та 300 ЕКЮ в разі ввезення одиничного неподільного предмета підпадають під оподаткування: при їх ввезені громадянами-підприємцями:

• митом за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України;

• акцизним збором та ПДВ.

При ввезені громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва:

• митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України;

• акцизним збором та ПДВ.

У разі ввезення підакцизних товарів громадянами сплачуються усі три вище зазначені платежі. Якщо товар не підпадає під справляння акцизного збору, сплачується тільки мито та ПДВ. Слід пам'ятати, що кожен із зазначених платежів сплачується окремо, тобто кожен проводиться окремо платіжним документом.

Предмети (товари), що ввозяться фізичними особами на суму, більшу еквівалента 200/300 ЕКЮ, підлягають обов'язковому

декларуванню за їх загальною вартістю. Копії контракту (договорів) щодо ввезення (пересилання) товарів за такого оформлення не пред'являються.

Для громадян-підприємців при ввезенні товару застосовується процедура оформлення така ж, як і до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності — юридичних осіб.

Основою для визначення розмірів платежів є митна вартість товару, тобто ціна товару, зазначена в рахунках-фактурах, чеках магазинів угодах купівлі-продажу, інших товаросупровідних документах. Зазначений порядок не стосується автотранспортних засобів, для яких митні органи розробили спеціальну таблицю визначення митної вартості.

У випадку, якщо вищезазначені документи на придбання товару не збереглися у фізичної особи, митна вартість може бути визначена на основі цін, які діють у провідних країнах — експортерах на подібні (аналогічні товари), тобто за прайсами, каталогами, іншим або експертним методом. При цьому, митні органи мають право самостійно визначати вартість товару.

При ввезені не оподатковуються:

• предмети та речі особистого користування, які необхідні громадянам в дорозі, відповідають меті поїздки, тривалості перебування, порі року, і не призначені для відчуження, комерційних цілей та підприємницької діяльності;

• предмети що були попередньо вивезені за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх повернення та ввозяться назад, за наявності на них вивізної декларації;

• особисте майно громадян при їх переселенні на постійне місце проживання в Україну (ввозиться без кількісного і вартісного обмеження за умови, що ці предмети призначені для особистого користування);

• предмети (товари), які ввозяться фізичними особами і входять до складу спадщини, відкритої за кордоном на користь резидента України, в разі підтвердження її складу нотаріальними органами у країні її відкриття та легалізованої консульськими установами України, що діють в даній країні;

• предмети (товари), які ввозяться резидентами у вигляді призів, нагород, отриманих за участь в спортивних змаганнях, конкурсах тощо, у межах, визначених угодами дарування, у разі підтвердження факту

отримання посвідчення угод-дарування нотаріальними органами відповідної країни і легалізовані консульською установою України. Дія цього пункту не поширюється на предмети промислового призначення та транспортні засоби;

• предмети (товари), що ввозяться фізичними особами, визначеними законодавством України (іноземні дипломати, представники міжнародних організацій), а також працівниками дипломатичних установ України за кордоном та іншими особами, що мають право додатково ввозити предмети без оподаткування;

• предмети (товари), призначені для транзиту через територію України;

• цінні папери, чеки, платіжні документи, векселі, трати, депозитні сертифікати, акредитиви, акції, облігації і купони до них, бони, варанти, та інші документи;

• золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин і монет, дорогоцінне та коштовне каміння (крім таких, що входять до складу ювелірних виробів та виробів побутового призначення);

• продукти харчування в кількості, необхідній до місця призначення;

• медпрепарати у кількості, необхідній для одного курсу лікування (за призначенням лікаря), але не більше 5 упаковок кожного найменування;

• іноземна валюта (готівкою):

• для громадян-резидентів України іноземна валюта ввозиться:

• у сумі, еквівалентній $10 000, без подання підтверджуючих документів, що засвідчують джерела походження;

• за умови подання документів, що підтверджують легальне отримання цієї валюти в сумі від $10000 до $ 50000;

• за наявності ліцензії Національного банку України на її ввезення — в сумі понад $50000.

• громадяни-нерезиденти мають право ввозити суму не більше еквіваленту $10000 без обмежень, у випадку ввезення валюти понад вказану суму митниці подається заява на ввезення готівки з зазначенням мети, для якої призначені ці кошти.

• валюта України. Громадяни-резиденти України можуть ввозити українську валюту, яку раніше вивозили, у сумі 10 неоподаткованих мінімумів, для громадян—нерезидентів — 5 неоподаткованих мінімумів (відповідно 170 гр. та 85 гр.);

• будь-які інші речі, товари, предмети, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 200 ЕКЮ, для різних предметів та 300 ЕКЮ для одиничного предмета за курсом Національного банку України на день оформлення (крім лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, що пропускаються без обкладення податками у кількості:

• вироби міцністю 40 градусів і вище — 1 літер на особу, старшу 21 року;

• вина і напої — 2 літри на особу, старшу 21 року;

• тютюнові вироби у кількості 10 пачок (200 штук) або 200 гр. тютюну.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 1996 року №162/96-ВР набрало чинності положення, за яким громадяни України, котрі перебували за кордоном у службовому відрядженні мають право на 50-% звільнення від мита товарів, придбаних ними за зароблену вільноконвертовану валюту.

При вивезені предметів (товарів)за межі митної території України вводиться поняття (товарної партії) до 1997 року в залежності від розміру партії (кількості одиниць), обкладенню митом підлягали товари та предмети сумарною вартістю понад 350-1500 гривень, з листопада 1997 року оподатковується товарна партія, що перевищує суму, еквівалентну 100000 ЕКЮ.

Згідно з Законом України «Про звільнення від обкладання митом предметів, які вивозяться, пересилаються громадянами за митний кордон України», заборонено до вивезення:

• предмети, на які встановлено державні дотації, (крім особистих);

• предмети промислового призначення (обладнання, комплектуючі, матеріали то що), що застосовуються у виробничій сфері, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

• дорогоцінні метали, коштовне каміння та вироби з них, культурні цінності з метою їх відчуження за кордоном.

Порядок переміщення національної та іноземної валюти через митний кордон громадянами нашої держави, іноземними громадянами і особами без громадянства регулюється нормативними листами Національного банку України та Державним митним комітетом України.

Громадянам-резидентам дозволяється вивозити національну валюту готівкою, яка зареєстрована в митній декларації з правом використання за кордоном в сумі 10 неоподаткованих мінімумів на одну особу, незалежно від віку, а громадянам-нерезидентам, які тимчасово проживають в Україні, в сумі 5 неоподаткованих мінімумів. Національна валюта, сума якої перевищує встановлену норму може бути вивезена тільки за спеціальним дозволом НБУ.

Якщо вивозиться іноземна валюта, громадянам-резидентам і нерезидентам дозволяється вивозити з України:

• якщо ця валюта була ввезена з-за кордону і була вказана в митній декларації (відповідно до зареєстрованої суми);

• у сумі до $ 1000 готівкою на одну особу;

• якщо іноземна валюта до S2000 готівкою була куплена чи знята з валютного рахунку в уповноваженому банку фізичною особою — резидентом, що виїжджає в приватних справах при наявності дозволу уповноваженого банку;

• якщо валютна сума перевищує встановленні уповноважені банком норми, але фізична особа має спеціальний дозвіл НБУ (але не більше ніж$6000 або їх еквівалент);

• при поїздці у службове відрядження за кордон (тимчасово до 30 діб), загальна сума іноземної валюти не перевищує $10000 США;

• за спецдозволом НБУ України в сумі до $25000 США. Спецдозвіл на вивезення валюти надається фізичним і юридичним особам-резидентам, транспортним організаціям, які виконують замовлення на спеціальні рейси за кордон для виробничих і експлуатаційних потреб. Строк дії спецдозволу для фізичних осіб 3 місяці, юридичних — 1 місяць.

В деяких ситуаціях державою вводиться ряд пільг із сплати митних платежів при переміщенні певних фізичних осіб через митний кордон. (Наказ ДМСУ №164 від 27.03.2000 р.). Так, відповідно до Постанови ВРУ «Про проект Закону України про порядок оподаткування предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України» громадяни, які знаходились в службових відрядженнях і були направлені підприємствами і організаціями України, які повністю чи частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, можуть ввезти без сплати мита, акцизного збору та ПДВ товарів на сум), яка не перевищує 50% заробленої іноземної валюти.

Але дана операція здійснюється за умови надання цілого ряду документів відповідно до постанови КМУ «Про порядок підтвердження суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які від'їжджали в службові відрядження за межі України» №761 від 01.06.98 р.

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. При цьому переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм законодавства України з питань митної справи.

Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких стягуються податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язанню про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. Про здійснення огляду та переогляду складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.

Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менше як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником — також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі. Копія протоколу надасться громадянинові.

Використана література: Гребельник, О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник / О П Гребельник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003.