Золотько Податкова система (2000)

База оподаткування

База оподаткування - це оборот у вартісному виразі до якого застосовується ставка для визначення суми ПДВ. Слід звернути увагу, що всі інші непрямі податки (наприклад, акцизний збір, мито), які були включені в ціни товарів, являються базою оподаткування ПДВ. Для різних видів операцій встановлюється різний порядок визначення бази оподаткування, що зумовлене в тому числі і намаганням мінімізувати ухилення від цього податку. Так, якщо при продажу товарів за кошти між незалежними особами базою оподаткування виступає фактично отримана сума продавцем, то при бартерній операції, чи при продажу пов”язаним особам фактично отримана сума може бути збільшена податковими органами, якщо вони вважають, що ціна реалізації була нижча за звичайні ціни по таких товарах.

Розглянемо як визначається база оподаткування у найбільш поширених випадках.

1. База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за кошти непов”язаним особам визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів, за винятком податку на додану вартість. Таким чином, всі інші непрямі податки збільшують базу оподаткування ПДВ.

2. У разі здійснення:

- бартерних операцій;

- операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг);

- натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам;

- передачі товарів (робіт, послуг) для невиробничого використання або пов'язаній з продавцем особі чи суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.3. До бази оподаткування імпортних товарів включаються митна вартість цих товарів та всі інші непрямі податки.Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на день оформлення митної декларації. Слід звернути увагу, що митні органи мають право самостійно визначати митну вартість імпортованих товарів у випадках і за методикою, визначених Митним Кодексом України.

Базою оподаткування робіт та послуг, що виконуються нерезидентами на митній території України є їх договірна вартість.

4. Якщо платник займається комісійною торгівлею, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника.

5. У разі використання вексельної форми розрахунку за товари, роботи, послуги, базою оподаткування є сума, зазначена у векселі без врахування дисконтів, а за процентними векселями – збільшена на суму процентів, нарахованих на суму номіналу такого векселя.

Вартість зворотної тари до бази оподаткування не включається.

Якщо після продажу товарів, робіт, послуг здійснюється перегляд цін або повернення проданих товарів, податок на додану вартість перераховується, виходячі зі зміненої бази оподаткування як у продавця таких товарів, так і у покупця.