Тиркало Банківська справа (2000)

Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик

До основних діючих форм повноти й своєчасності повернення позик відносять: заставу, гарантію, поручительство, страхування.

Форми забезпечення повернення позик.

Договір застави.

Основні засоби реалізації: в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком - реалізація останнім заставленого майна на свою користь.

Необхідні документи: оцінка вартості, нагляд за збереженням, реалізація заставленого майна.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про заставу", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Гарантійний лист.Основні засоби реалізації: здійснює виплату суми позики і відсотків за нею в разі настання гарантійного випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості гаранта.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Договір поруки.

Основні засоби реалізації: відповідальність поручителя всім своїм майном перед банком у разі неповернення кредиту з боку позичальника.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості поручителя.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Страховий поліс.

Основні засоби реалізації: виплата суми боргу та відсотків страховою компанією в разі настання страхового випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: статут, оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості, висновки аудиторів по страховій компанії.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про страхування", ЗУ "Про банки і банківську діяльність" тощо.