Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік виробничих запасів

Розглядаючи основні правила та вимоги, які ставляться до обліку виробничих запасів, кожному бухгалтеру необхідно звернути увагу на поняття виробничі запаси, оскільки його визначення в бюджетній сфері зустрічається вперше.

Виробничі запаси — це засоби виробництва, ще не задіяні у виробничому процесі. Виробничі запаси поділяють на поточні (складські), підготовчі (технологічні), страхові (гарантійні), сезонні.

До складу виробничих запасів відносять: сировину, матеріали, паливо, запчастини та ін.

Для обліку виробничих запасів, що призначені для виконання науково-дослідних робіт, для використання у виробництві та капітальному будівництві передбачено рахунок 20 "Виробничі запаси", який розподіляється на субрахунки:

• 201 "Сировина і матеріали";

• 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки";

• 203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами";

• 204 "Будівельні матеріали";

• 205 "Інші виробничі запаси".

Провівши коротке ознайомлення зі складом виробничих запасів, деталь ніше зупинимось на характеристиці субрахунків.На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" обліковується сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

В установах культури на цьому субрахунку можуть обліковуватись мате ріали, що дорого коштують, а також отримані зі складу для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

На субрахунку 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки" обліковуються будівельні конструкції і деталі, зокрема: металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори та ін.).

На цьому субрахунку також обліковується вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і передбачене для установлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, що потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання.

До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апарат па або інші прилади, передбачені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунку 203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами" у науково-дослідних установах, організаціях, у вищих навчальних закладах обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конкретною темою замовника, до передачі його до наукового підрозділу.

На субрахунку 204 "Будівельні матеріали" обліковуються будівельні матеріали, придбані за рахунок коштів, що виділені на капітальне будівництво і призначені для будівельних та монтажних робіт: силікатні матеріали — цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця: лісові матеріали — ліс круглий, пиломатеріали, фанера і т.ін.; будівельний метал — залізо, жесть, сталь. цинк листовнії і т.іп.; металовироби — цвяхи, гайки, болти, залізні вироби і т.ін.; санітарно-технічні матеріали — крани, муфти, трійники і т.ін.; електротехнічні матеріали — кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори і т.ін.; хімічно-москательні та інші аналогічні матеріали - фарби, оліфа, толь і т.ін; інші аналогічні матеріали.

Відзначимо, що на цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадкових матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закладення садів, ягідників, виноградників і т.ін.

На субрахунку 205 "Інші виробничі запаси" обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та для капітального будівництва і не ввійшли у запаси, що обліковуються на субрахунках 201-204.

У бухгалтерському обліку поступлення виробничих запасів та зарахування їх на баланс відображається на дебеті відповідного субрахунку рахунку 20, а вибуття чи списання — на кредиті відповідного субрахунку класів рахунку 20. Наведемо декілька типових проведень:

• Отримано виробничі запаси від постачальників

Дт субрах. 201, 202 Кт субрах. 361, 362, 364 — за умови попередньої 203, 204, 205 оплати рахунка постачальника, 675 — за умови оплати після отримання виробничих запасів

• Відображаємо суму ПДВ: якщо придбання здійснене за рахунок коштів загального фонду —

Дт субрах. 801 Кт субрах. 361, 362, 364, 675

якщо придбання здійснене за рахунок коштів спеціального фонду і сума ПДВ включена до податкового кредиту — Дт субрах. 641 Кт субрах. 361, 362, 364, 675

якщо придбання здійснене за рахунок коштів спеціального фонду і сума ПДВ не включена до податкового кредиту.

Дт субрах. 811-813 Кт субрах. 361, 362, 364, 675

• Оприбуткування сум вартості виробничих запасів, отриманих від розбору необоротних активів і залишених у розпорядженні установи, які придбані: за рахунок коштів загального фонду —

Дт субрах. 201, 202, 204, 205 Кт субрах. 702

за рахунок коштів спеціального фонду —

Дт субрах. 201, 202, 204, 205 Кт субрах. 711-713

Аналогічно відображаються виявлені в лишках виробничі запаси.

• Списання використаних виробничих запасів на підставі підтверджувальних документів

Дт субрах. 801, 802, 811-813 Кт субрах. 201, 203, 204, 205

• Встановлення обладнання, конструкцій і деталей Дт субрах. 103 Кт субрах. 202

• Виявлена нестача виробничих запасів:

У межах установлених норм, а також нестач і витрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи — Дт субрах. 681, 701, 702, 711-713 Кт субрах. 201, 202, 203, 204, 205

списання вартості нестач за рахунок винних осіб —

Дт субрах. 363 Кт субрах. 201, 202, 203, 204, 205

• Придбання спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами (сума без ПДВ)

Дт субрах. 203 Кт субрах. 313, 323, 351, 364, 631-635, 675

• На суму ПДВ: включеного до податкового кредиту

Дт субрах. 641 Кт субрах. 313, 323, 351, 364, 631-635, 675

без віднесення до податкового кредиту

Дт субрах. 823 Кт субрах. 313, 323, 351, 364, 631-635, 675

• Передача спеціального обладнання зі складу в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами

Дт субрах. 823, 103 Кт субрах. 203

• Водночас робиться запис на позабалансовому рахунку 02

Вибуття та переміщення виробничих запасів відображається у накопичу вальній відомості витрачання матеріалів ф. №396 (бюджет) — меморіальний ордер 13, а при автоматизованому веденні обліку — в меморіальному ордері 13 ф. №396-авт.

Складання відомості за формою №396-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми №396.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.