Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків за виконані роботи

Для забезпечення своєї господарської діяльності бюджетні установи вступають у договірні взаємовідносини з різними підприємствами і організаціями, які виконують певні роботи для них.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах здійснюється на рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи", який розподіляється на субрахунки:

631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки з бюджетної тематики";

633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень";

634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";

635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами".

На субрахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткування тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, та за виконані будівельно-монтажні роботи.Відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій матиме наступний вигляд: Оплачені рахунки постачальника за будівельні матеріали, конструкції, деталі

Дт субрах. 631 Кт субрах. 311, 313, 323

Отримання від постачальників на склад будівельних матеріалів, конструкцій, деталей

Дт субрах. 202, 204 Кт субрах. 631

Передання підряднику цінностей поза складом

Дт субрах. 631 Кт субрах. 631

Передання із с кладу для монтажу

Дт субрах. 631 Кт субрах. 201, 204

Сплата за будівельно-монтажні роботи

Дт субрах. 631 Кт субрах. 311, 322, 313, 323

На суми виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проводяться записи

Дт субрах. 501, 811 Кт субрах. 631.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожної підрядної організації.

На субрахунку 632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів" обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконаннями замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

у бухгалтерському обліку перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу відображаються за дебетом субрахунку 632, при цьому кредитуються субрахунки:

311 "Поточні рахунки на видатки установи" — якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам" — при казначейському обслуговуванні кошторисів установи;

321 "Реєстраційні рахунки";

322 "Особові рахунки".

За кредитом субрахунку 632 відображаються прийняті вироби, при цьому дебетуються субрахунки класів 1 "Необоротні активи" і 2 "Запаси".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного замовлення.

На субрахунку 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги та за реалізовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання у навчальних закладах професійно-технічної освіти.

Вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в навчально-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням навчальних закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення навчальної бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і хін. відображаються за дебетом субрахунку 633 і кредитом одного із рахунків: 669 "Інші розрахунки за виконані роботи"; 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"; 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".

Отримана виручка від реалізації чи наданих послуг записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом (якщо установа не переведена на казначейське обслуговування);

316 "Поточні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду" — при казначейському обслуговуванні кошторисів установи;

326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного замовника.

Субрахунок 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи що підлягають оплаті" передбачений для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.

За дебетом субрахунку 634 відображаються надані рахунки за науково, дослідні роботи із кореспонденцією за кредитом субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

У кредит субрахунку 634 записуються отримані кошти від замовників, при цьому дебетується, якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"

— при казначейському обслуговуванні кошторисів установи.

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" — при отриманому авансуванні робіт;

351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного виду науково-дослідних робіт (на замовлення).

На субрахунку 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами" обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково-дослідчої установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом,— якщо установа не переведена на казначейське обслуговування; 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, стриманих як плата за послуги" — при казначейському обслуговуванні кошторисів установи; 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунку 635 і дебетом 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами".

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного співвиконавця.

Наведемо найбільш характерну кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку розрахунків за виконані роботи:

Придбання спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами

Дт субрах. 203 Кт субрах. 364, 631-635, 675 (сума без ПДВ)

На суму ПДВ:

включеного до податкового кредиту

Дт субрах. 641 Кт субрах. 364, 631-635, 675

без віднесення до податкового кредиту

Дт субрах. 823 Кт субрах. 364, 631-635, 675

Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:

основні засоби

Дт субрах. 104, 106, 131, 401 Кт субрах. 681, 701, 702

малоцінні та швидкозношувані засоби

Дт субрах. 221, 411 Кт субрах. 681, 701, 702

предмети і матеріали

Дт субрах. 231, 234 Кт субрах. 681, 701, 702

Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за укладеними договорами:

Дт субрах. 313, 323 Кт субрах. 634

Надходження авансів від замовників за договорами на виконання науково-дослідних робіт

Дт субрах. 313, 323 Кт субрах. 351

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції

Дт субрах. 313, 323 Кт субрах. 241, 251, 364, 721, 722, 741

Перерахування з поточного, реєстраційного рахунку організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету

Дт субрах. 632 Кт субрах. 311, 321

Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт

Дт субрах. 104, 221 Кт субрах. 632

Водночас проводиться другий запис

Дт субрах. 801, 802 Кт субрах. 401, 411

Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунку спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт за укладеними договорами:

Дт субрах. 635 Кт субрах. 313, 323

Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи за договорами

Дт субрах. 351 Кт субрах. 634

Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі

Дт субрах. 634 Кт субрах. 723

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами

Дт субрах. 821-823 Кт субрах. 301, 313, 323, 362, 635

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт за договорами

Дт субрах. 821-823 Кт субрах. 201, 203, 231, 234, 2Ї5, 238, 239

Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби навчально-виробничими майстернями

Дт субрах. 633 Кт субрах. 721, 741

При обліку операцій з капітального будівництва застосовуються такі характерні проведення:

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів

Дт субрах. 201, 204 Кт субрах. 631

Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво

Дт субрах. 631 Кт субрах. 201, 204

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва

Дт субрах. 631 Кт субрах. 311, 313, 319, 321, 323 Списання на підставі підтверджувальних документів сум за виконані підрядником будівельно-монтажні роботи

Дт субрах. 801, 802, 811 Кт субрах. 631

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.