Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків із податків і платежів

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюджетом щодо податків та платежів відображаються на балансовому рахунку 64 "Розрахунки із податків і платежів", який поділяється на 2 субрахунки:

641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет";

642 "Інші розрахунки з бюджетом".

Субрахунок 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет" передбачений для обліку розрахунків установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою. Це дає можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежів.

Субрахунок 642 "Інші розрахунки з бюджетом" передбачений для обліку інших розрахунків установи з бюджетом. На даному субрахунку можуть обліковуватися різного роду допомоги, компенсації, які виплачуються працівника установи, а також зобов'язання установи перед державою.На кредиті субрахунку 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет" нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а за дебетом — належні до відшкодування бюджету податки, збори.

Кредитове сальдо показує заборгованість установи перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство повинно перерахувати до бюджету.

Дебетове сальдо означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути установі. Наведемо типові проведення із обліку розрахунків з бюджетом: Утримано прибутковий податок

Дт субрах. 661 Кт субрах. 641

Нараховано ПДВ на реалізовану продукцію — при умові, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до чинного законодавства як платник податку

Дт субрах. 351, 364 Кт субрах. 641

Нараховано податки і збори, які відносять на витрати

Дт субрах. 811, 821-822 Кт субрах. 641

Нараховано допомоги, компенсації

Дт субрах. 642 Кт субрах. 661, 711

Перераховано податки в бюджет

Дт субрах. 641 Кт субрах. 313, 323

Отримано компенсації, допомоги з бюджету

Дт субрах. 311, 321 Кт субрах. 641

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.