Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків із страхування на випадок безробіття

Нормативними документами, які регулюють розрахунки з Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, с Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. за №1533-111 зі змінами та доповненнями та "Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття", затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. за №339.

Платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття є як бюджетні установи та організації (роботодавці), так і їх працівники (наймані працівники).

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття, працюючі пенсіонери та особи, в яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію.

Також від страхових внесків звільняються:

— застраховані особи на період відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

— застраховані особи в частині отримання допомоги з часткового безробіття.Розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття становить:

— для роботодавців (установ, організації) з 01.07.2001 р. — 2,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

— для найманих працівників — 0,5% суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.

Для осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, розмір внесків становить:

— 3,0% на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

— 3,0% (з 01.07.2001 р.) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Страхові внески сплачуються один раз на місяць в день одержання установами, організаціями в установах банків коштів на оплату праці.

У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі, видача коштів на оплату праці і перерахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснюється у пропорційних сумах.

Бюджетні установи та організації щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, один примірник якої подається до Центру зайнятості за місцем реєстрації платника в такі строки: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня. Другий примірник звіту, завірений Центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.