Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

5. Взаємозв'язок між зростаючими скалярними доходами і товарними пріоритетами

Товарні пріоритети споживачів обмежують ринковий сегмент кожного підприємства і, разом з цим, його величину. На рисунку 8.4 зображено безперервність товарів а, b, с, d. Можемо уявити, що кожну точку цієї осі займає певний споживач, який купує лише одну одиницю товару. Кількість таких споживачів, яких тепер обслуговує підприємство Up залежить від ряду факторів. Поряд із транспортними витратами значну роль відіграє також рівень ціни, яку встановлює підприємство U . Споживач, який перебуває у точці b, при однаковій ціні товарів b і с віддасть перевагу товарові b, якщо ж ціна товару с знизиться, то він віддасть перевагу цьому товарові. Якщо тепер підприємство U 1 характеризується спадаючими середніми витратами (економією на масштабах), тоді воно може в результаті встановлення вигідніших цін привернути до себе більший сегмент ринку. Отже, ринковий сегмент підприємства змінюється з одного боку зі зміною умов виробництва, а з іншого - зі зміною пріоритетів (прогалини у заміщенні).

Відкриття кордонів означає розширення ринків збуту. При цьому окремі фірми можуть краще використовувати ефект масштабу і збільшувати обсяги виробництва товарів, які виробляли до цього часу; тому ціни на такі товари спадають. Одночасно з'являється більша різноманітність товарів, і споживачі мають великий вибір.