Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

Тема 21. Валютний курс у довготерміновому періоді