Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

2. Паритет купівельної спроможності валют: емпіричне зображення





Розглядаючи паритет купівельної спроможності валют Р/Р* між Німеччиною та США і валютний курс w (DM/$), слід зазначити, що з 1950 по 1970 рік обидві величини розвивалися рівномірно (рисунок 21.1). При цьому співвідношення рівня цін у 1950 році було взято за одиницю. Після 1970 року вже не існує такого тісного зв'язку. Паритет купівельної спроможності валют і валютний курс розвиваються окремо. У період з 1980 по 1985 рік американський долар сильно ревальвував, тож можна говорити про перевищення над паритетом купівельної спроможності. Є припущення, що в цій проміжній фазі рух портфельного капіталу значно вплинув на зміни валютного курсу.