Єрьомін Розміщення продуктивних сил (2003)

Регіональні аспекти державної тауково-технічної політики

Україна має високий науково – технічний потенціал. Нині відбувається організаційно – структурна перебудова науки з метою наукового забезпечення:

- ефективного соціально – економічного розвитку регіонів;

- комплексного розв’язання наукових, технічних, організаційних, управлінських проблем;

- зростання технологічно – інформаційного рівнів виробничої сфери;

- розробки, послідовного здійснення стратегічного розвитку регіону;

-сприяння формуванню високоефективної структури економіки.За останні роки економічні установи НАНУ відновлюють співробітництво з науковими установами РАИ (1993, 1995, 1996 рр.).

Кожній країні потрібно мати власний науково – технологічний потенціал для утримання на конкурентоздатному рівні, тим паче кожному регіону.