Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Відображення операцій за прямими кореспондентськими угодами проводиться на рахунках

1500 «Кореспондентськірахунки, які відкриті в інших банках»;

1600 «Кореспондентськірахунки інших банків».

Рахунок 1500 є активний і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, а також депозитів до запитання в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, операціями клієнтів і кореспондентів.

Рахунок 1600 є пасивним і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті іншим банкам. За цим рахунком також обліковуються залучені від банків депозити до запитання. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банків та їх клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку — власника рахунка за власними операціями і за операціями їх клієнтів.

Операції за кореспондентським рахунком здійснюються у межах кредитового залишку, перевищення якого можливе лише у випадку надання овердрафту. Облік овердрафту здійснюється на балансових рахунках 1620 «Овердрафтза рахунками, які відкриті в інших банках» та 1520 «Овердрафт за рахунками інших банків». Ці рахунки відкриваються в разі укладення між банками договору про режим функціонування цих рахунків. Проведення за рахунками можуть виконуватися автоматично.Рахунок 1520 є активним. Він використовується для відображення дебетових залишків за рахунками інших банків (рахунки 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», 1605 «Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків») на кінець операційного дня. За дебетом рахунка проводяться суми дебетових залишків за рахунками банків. Дебетові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми, що повертаються на рахунки банків під час відкриття операційного дня.

Таблиця 3.1

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ПРЯМИМИ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИМИ РАХУНКАМИ

Отримання платежу на користь клієнта

1500

2600

Сплата банком комісійних за обслуговування рахунка

7100

1500

Банк вирішив розмістити надлишок коштів на своєму коррахунку на короткостроковий депозит

1512

1500

За дорученням банку-кореспондента з його коррахунка здійснено платіж на користь клієнта

1600

2600

Рахунок 1620 є пасивним і використовується для відображення кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами в розрахунках платіжними картками (1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках», 1505 «Кошти в розрахунках платіжними картками») на кінець операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами банків у розрахунках платіжними картками. Кредитові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За дебетом рахунка проводяться суми, що повертаються на рахунки НОСТРО та рахунки, за якими обліковуються кошти в розрахунках платіжними картками, під час відкриття операційного дня. У табл. 3.1 показані бухгалтерські проведення, якими оформляються операції, що здійснюються за прямими кореспондентськими рахунками.