Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів

При здійсненні розрахунків через СЕП використовуються рахунки двох типів:

1. Кореспондентський рахунок, на якому обліковуються підсумкові обороти за день. Кореспондентський рахунок відкривається на балансовому рахунку 1200.

2. Технічний рахунок, який існує для відображення операції по кожному документу.

Відображення операцій при здійсненні розрахунків через СЕП проводиться на балансових рахунках:

1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

1300 «Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку».

Рахунок 1200 є активним і призначається для обліку коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України. За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на користь комерційного банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням комерційного банку за власними операціями, за операціями клієнтів і кореспондентів, а також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з чинним законодавством.Рахунок 1300 є пасивним і призначається для обліку коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в комерційному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються комерційним банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями клієнтів. У табл. 3.2 показані проведення, якими оформляються операції, що здійснюються через СЕП.

Таблиця 3.2

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

Надходження коштів на користь банку

1200

Рахунок призначення платежу

Розміщення коштів у НБУ на короткостроковий депозит

1212

1200

Отримання суми депозиту в НБУ після закінчення строку

1200

1212

Здійснення платежу за дорученням клієнта

2600

1200

Банк отримав платіж і зарахував на рахунок клієнта

1200

2600