Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами

Усі банківські доходи (витрати) за цінними паперами можна поділити на:

* про центи і; «• комісійні;

* торговельні;

* інші.

До процентних доходів (витрат) належать доходи (витрати) за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком, а також доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами.

Комісійні доходи (витрати) банк отримує (сплачує) при зберіганні та розміщенні цінних паперів.

Торговельні прибутки (збитки) виникають від операцій з перепродажу (торгівлі) цінних паперів.

До інших банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати) від цінних паперів з невизначеним доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкт торгівлі та капіталовкладень.

Згідно з принципом нарахування банки здійснюють нарахування доходів (витрат) за цінними паперами.Нарахування доходів (витрат) слід проводити щомісяця, незалежно від дати їх отримання та сплати, а також здійснювати амортизацію премії та дисконту за цінними паперами.

Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

1418 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж» (активний);

1428 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції» (активний);

2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності» (контрактивний);

2027 «Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями» (активний);

2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності» (активний);

2029 «Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності» (активний);

3108 «Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» (активний);

3118 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж» (активний);

3119 «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж» (активний);

3208 «Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції» (активний);

3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (активний);

3219 «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (активний);

3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» (пасивний);

3328 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» (пасивний);

3578 «Інші нараховані доходи» (активний);

3579 «Прострочені інші нараховані доходи» (активний); 6022 «Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями» (пасивний);

6050 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком України, у портфелі банку на продаж» (пасивний);

6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції» (пасивний);

6052 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж» (пасивний);

6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (пасивний);

6090 «Процентні доходи за позабалансовими операціями» (пасивний);

6103 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків» (пасивний);

6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів» (пасивний);

6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (активно-пасивний);

6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями» (пасивний);

6394 «Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії» (пасивний);

7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» (активний);

7052 «Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком» (активний);

7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами» (активний);

7394 «Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії» (активний);

9600 «Не сплачені банками доходи» (активний);

9601 «Не сплачені клієнтами доходи» (активний).

Під час нарахування доходів здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;

К-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за шостим класом;

Наприклад, при нарахуванні комісійного доходу за надані послуги здійснюється таке проведення:

Д-т 3578 «Інші нараховані доходи»;

К-т 6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів».

Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;

К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.

Наприклад, при сплаті клієнтом комісійної винагороди здійснюється таке проведення:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»;

К-т 3578 «Інші нараховані доходи».

Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений угодою термін, то наступного робочого дня здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;

К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.

Наприклад, при несплаті клієнтом комісійної винагороди за надані послуги здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Д-т 3579 «Прострочені інші нараховані доходи»;

К-т 3578 «Інші нараховані доходи».

У разі часткового або повного погашення контрагентом заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;

К-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.

Під час нарахування процентних, комісійних та інших витрат здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за сьомим класом;

К-т — рахунки для обліку нарахованих витрат за третім класом.

Наприклад, при нарахуванні процентних витрат за ощадними сертифікатами, розміщеними банком, здійснюються такі проведення:

Д-т 7052 «Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком»;

К-т 3328 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».