Тиркало Банківська справа (2000)

Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій

Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів "Про валютне регулювання та валютний контроль" від 19.02.1993 р. Відповідно до нього суб'єкти валютних операцій розподіляються на дві категорії: резидентів і нерезидентів.

Класифікація суб'єктів валютних операцій.

Резиденти:

- фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;

- дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.Нерезиденти:

- фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України;

- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;

- розташовані на території України зарубіжні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва.

Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені комерційні банки. Ці операції є об'єктами валютного регулювання.

До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння.

Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснювати такі операції з валютними цінностями:

- ведення валютних рахунків клієнтів;

- неторговельні операції.

- встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:

- прямі кореспондентські відносини.;

- через кореспондентські розрахунки уповноваженого банку;

- операції за міжнародними торговельними розрахунками;

- операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

- операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку;

- операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках;

- валютні операції на міжнародних грошових ринках;

- операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;

- операції з монетарними металами на міжнародному ринку.

Види операцій із валютними цінностями

Поточні валютні операції:

- розрахунки за товари, роботи і послуги, за експорт й імпорт;

- перекази, погашення короткострокових кредитів тощо.

Операції, пов'язані з рухом капіталу:

- прямі інвестиції, тобто вклади в статутний капітал підприємств;

- портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;

- довгострокове кредитування тощо.