Конспект лекцій Управлінський облік

1. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку.

Вивчення наукових праць з теорії виробничого і управлінського обліку Друрі, Хорнгрена, Тостера, Стоуна... показують, що деякі з них називають “виробничий облік”, інші застосовують термін “управлінський облік”.

Система виробничого обліку займається підготовкою інформації про витрати виробництва, визначення собівартості виготовленої продукції та собівартості незавершеного виробництва для визначення прибутку підприємства.

Система управлінського обліку займається підготовкою інформації про витрати, доходи та фінансові результати за центрами відповідальності для прийняття рішень, планування, контролю і регулювання.

Управлінський облік як самостійна галузь діяльності виник в 20-х рр. ХХ ст. в країнах з високо розвинутою промисловістю. В 30-х рр. система “стандарт - кост” виникла в США. В той час в СРСР було опубліковано професором М.Х. Жебрак ряд праць з “нормативного обліку”.Наступний етап управлінського обліку пов’язаний з розробкою системи калькулювання змінних витрат, що одержала назву “директ - костинг” та виникненням системи обліку за центрами витрат. В 40-50 рр. управлінський облік є обов’язковим в університетах США, Німеччини та інших країн світу. Автори Хорнгрен і Фостер свою працю розпочинають словами “теперішні керівники багатьох компаній, таких як “Дженерал Моторс”, “Пепсі-кола” в минулому були бухгалтерами. Досвід облікової роботи визначив ключову роль в їх кар’єрі, бо ці люди завдяки обліку, який пронизує всі служби підприємства були тісно пов’язані з оперативним плануванням та контролем”. Підготовка бухгалтерів США орієнтує їх на управлінську діяльність.

Перша програма з управлінського обліку розроблена в 1972 році Національною асоціацією бухгалтерів США.