Конспект лекцій Управлінський облік

2. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку.

Види обліку:

─ фінансовий;

─ управлінський;

─ податковий.№ п/пОзнакаФінансовий облікУправлінський облік
1Обов’язковість ведення облікуВизначається національним законодавством.Визначається потребами управлінського персоналу підприємства.
2Мета облікуСкладання фінансової, статистичної, податкової звітності.Надання інформації для планування, аналізу та контролю при опера-тивному управлінні та визначення стратегії майбутнього розвитку підприємства.
3Користувачі інформаціїЗовнішні (державні, податкові органи, кредитори) і внутрішні.Обмежене коло праців-ників управлінського персоналу підприємства
4Об’єкти обліку та звітностіПідприємство в цілому.Центри відповідальності, окремі підрозділи.
5Частота подання звітностіМісячна, квартальна, річна.Зміна, доба, тиждень, декада.
6Точність інформаціїТочна і визначається законодавчо.Визначається управ-лінським персоналом і має велику кількість приб-лизних оцінок
7Часовий аспектВідображає минулі події.На підставі аналізу минулих подій розробка планів на майбутнє.
8Ступінь відкритості інформаціїВідкрита внутрішнім і зовнішнім користувачам.Відкрита вузькому колу управлінського персоналу і більшість інформації є комерційною таємницею.