Конспект лекцій Управлінський облік

4. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку.

Предметом управлінського обліку виступає сукупність об’єктів в процесі всього циклу управління підприємством.

Об’єктами обліку виступають виробничі ресурси (запаси, обладнання, трудові ресурси) та господарські процеси.

Методом управлінського обліку виступає сукупність різних прийомів і способів, за допомогою яких відображаються об’єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства.

Метод включає такі елементи:

1. Документація

2. Інвентаризація

3. Групування і узагальнення

4. Контрольні рахунки

5. Планування

6. Нормування та ліміти

7. Аналіз

8. Контроль



Метою управлінського обліку є оптимізація витрат об’єктів в обліку підприємства і отримання максимального рівня рентабельності або норми прибутку.

Для досягнення мети необхідно вирішити завдання:

• впровадження науково обґрунтованих норм і нормативів витрат виробництва;

• визначення об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць;

• облік витрат за центрами відповідальності;

• вибір методів обліку витрат;

• складання кошторисів витрат та звітних калькуляцій;

• аналіз відхилень;

• визначення собівартості, рентабельності та норми прибутку;

• розробка і впровадження заходів щодо оптимізації витрат;

• автоматизація планування обліку і калькулювання собівартості продукції та автоматизація аналізу витрат.