Конспект лекцій Управлінський облік

5. Основні принципи управлінського обліку.

Ефективна система управлінського обліку базується на принципах:

1. Безперервності

2. Єдиних планово-облікових одиниць виміру

3. Оцінки результатів діяльності центрів відповідальності

4. Спадкоємності та багаторазового використання інформації

5. Бюджетного (кошторисного) методу управління

6. Повноти та аналітичності інформації

7. Періодичність