Конспект лекцій Управлінський облік

1. Класифікація витрат у бухгалтерському фінансовому обліку.

Ознака

Витрати
1. За центрами відповідальності (місцем виникнення)Витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного переділу, служби.

Наприклад: на підприємстві хлібопекарної промисловості ведуть окремо облік витрат по кожному цеху, а також допоміжних виробництв тощо.
2. За видами продукціїВитрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, напівфабрикати.

Наприклад: на підприємствах м’ясної промисловості планування, облік та калькулювання собівартості ведуть за групами виробів: ковбасні вироби, в т.ч. ковбаси варені, ковбаси копчені, ковбаси сирокопчені.
3. За єдністю складу витратОдноелементні витрати і комплексні витрати.Наприклад: одноелементні – сировина, матеріали, прямі витрати на оплату праці;

комплексні витрати – їх облік ведуть окремо за елементами та статтями: 91,92,93
4. За видами витратВитрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції.
5. За способами перенесення вартості на продукціюВитрати прямі та непрямі.

Прямі витрати можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом.

Непрямі витрати ті, що не можуть бути віднесені економічно можливим шляхом і розподіляються на окремі види продукції за допомогою спеціальних методів.
6. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витратВитрати змінні і постійні.

Змінні витрати знаходяться в прямій залежності від обсягів виробництва.

Наприклад: для випічки 1 тони хліба необхідно приблизно 650 кг борошна, на 2 тони – 1300 кг.

Постійні витрати – це ті витрати, що не змінюються зі зміною обсягів виробництва.

Наприклад: адміністративні витрати цукрового заводу.

Постійні витрати на одиницю продукції – змінна величина, на обсяги – постійна. Але найчастіше витрати бувають умовно постійні, умовно змінні.
7. За календарними періодамиПоточні, довгострокові, одноразові.
8. За доцільністю витрачанняВитрати продуктивні, непродуктивні.
9. За визначенням відношення до собівартості продукціїВитрати на продукцію, витрати періоду (92, 93)