Конспект лекцій Управлінський облік

2. Поглиблена класифікація витрат в управлінському обліку.

Більшість вчених Друрі, Голов... схильні виділяти три напрямки класифікації витрат:

1. Оцінка запасів на визначення фінансових результатів:

 вичерпані та невичерпані;

 витрати на продукцію та витрати періоду;

 прямі та непрямі;

 основні та накладні.2. Прийняття рішень і планування:

 релевантні та нерелевантні;

 постійні та змінні;

 маржинальні та середні;

 дійсні та можливі;

 заплановані та незаплановані.

Релевантні витрати – це ті витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень.

Нерелевантні витрати – це ті, які не можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень.

Маржинальні витрати – це витрати на виробництво, утримання або реалізацію додаткової одиниці продукції.

3. Контроль виконання:

 контрольовані та неконтрольовані.

Контрольовані витрати можуть контролюватися менеджером, неконтрольовані – навпаки.