Конспект лекцій Управлінський облік

1. Характеристика методів обліку.

Метод калькулювання являє собою сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами і прийомами визначення собівартості калькуляційних одиниць.

Метод калькулювання залежить від типу організації, технології виробництва тощо.За вибором об’єкта обліку всі існуючі методи можна поділити на:

 позамовний;

 попередільний (попроцесний).

За способом збирання інформації, що забезпечує контроль над витратами та способами розрахунку собівартості:

 нормативний.