Конспект лекцій Управлінський облік

2. Позамовний метод обліку витрат.

Об’єктом обліку є окреме виробниче замовлення на яке відкривається договір. До договору обов’язково додається кошторис витрат (планова калькуляція), на підставі якого визначається ціна угоди. Застосовується даний метод в індивідуальному або дрібносерійному виробництвах.

В бухгалтерії на кожне замовлення окремо відкривається картка аналітичного обліку витрат, де проставляється шифр замовлення, ..., кошторисна вартість. В аналогічній картці ведеться облік загальновиробничих витрат. В кінці місяця загальновиробничі витрати розподіляються між замовленнями і таким чином формується собівартість замовлення щомісяця.

ПРИКЛАД:

Підприємство на протязі місяця виконує три замовлення, одне з яких №14 завершено в поточному місяці, а інші два замовлення переходять на наступний місяць. Визначити собівартість готової продукції та незавершеного виробництва.Зведена відомість виконання робіт за січень 2003р.

Елементи (статті калькуляції)№15№18№14Сума
Прямі матеріальні витрати100011008002900
Пряма заробітна плата2600240021007100
Загальновиробничі витрати2160199517455900
Сума57605495464515600


Загально виробничі витрати розподіляються пропорційно обраної бази розподілу:

- прямі матеріальні витрати;

- пряма заробітна плата;

- машино-годин роботи обладнання (П(с)БО №16).

ДебетКредитСума
26234645


Сальдо рахунка 23 – 11255 грн.

Д-т 23К-т
с-до 0
ОборотОборот
29004645
7100
5900
159004645
с-до 11255


На рахунку 26 списуються замовлення за нормативною (плановою) собівартістю. Відхилення від норм списуються на рахунок 90 П(с)БО №16 п.3.11.