Конспект лекцій Управлінський облік

Облік витрат та калькулювання фактичної собівартості за економічними елементами та статтями витрат.

1 Групування та облік витрат за економічними елементами.

2 Облік та розподіл матеріальних витрат.

2.1 Облік та розподіл сировини і матеріалів.

2.2 Включення до собівартості продукції допоміжних матеріалів.

2.3 Включення до собівартості МШП.

2.4 Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, роботи і послуги сторонніх організацій.

2.5 Паливо і енергія на технологічні цілі.

2.6 Відходи виробництва.2.7 Попутна продукція (віднімаються).

2.8 Контроль за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів.

3 Облік витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

3.1 Включення резервного фонду на виплату відпусток.

4 Облік витрат майбутніх періодів.

5 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

6 Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

7 Облік браку.

8 Облік виробничої собівартості продукції.

9 Облік адміністративних витрат.

10 Облік витрат на збут.

11 Облік інших операційних витрат.

12 Зведений облік витрат.