Конспект лекцій Управлінський облік

1. Групування та облік витрат за економічними елементами.

Виробнича собівартість включає:

 прямі матеріальні витрати;

 прямі витрати на оплату праці;

 інші прямі витрати;

 загальновиробничі витрати.Облік витрат операційної діяльності ведуть за елементами:

1. Матеріальні витрати.

2. Витрати на оплату праці.

3. Відрахування на соціальні заходи.

4. Амортизація.

5. Інші операційні витрати.

Склад витрат за елементами – П(с)БО №16, методичні рекомендації.