Конспект лекцій Управлінський облік

2.2. Включення до собівартості продукції допоміжних матеріалів.

До допоміжних матеріалів в залежності від галузі промисловості можуть відноситися: поліетиленова плівка – хлібопекарська промисловість; вапняний камінь – цукрова промисловість.

До собівартості окремих видів продукції включаються:

 пряме віднесення;

 на підставі кошторисних ставок.Розрахунок кошторисних ставок ведеться в наступному порядку:

1. Встановлюються норми витрат допоміжних матеріалів на кожний вид продукції.

2. Відповідно встановлених норм та цін на матеріали встановлюються кошторисні ставки на одиницю продукції.

3. Розрахунок ведеться аналогічно таблиці №2.

Кошторисні ставки періодично переглядаються в залежності від зміни цін на матеріали.