Конспект лекцій Управлінський облік

3.1. Включення резервного фонду на виплату відпусток.

Мета створення резерву – забезпечити рівномірну собівартість виробництва протягом року. Резерв створюється для категорії робітників. Одночасно із створенням резерву на оплату відпусток створюється резерв на соціальне страхування.

В = (Ф х К) + (Ф х К х Сс),

В – забезпечення майбутніх витрат і платежів на виплату відпускних та сплату внесків на соціальне страхування;

Ф – фактичний фонд оплати праці в поточному місяці;

К – плановий коефіцієнт, який розраховується відношенням планових витрат на відпустки до планового фонду оплати праці;

Сс – сума ставок внесків на соціальне страхування.