Конспект лекцій Управлінський облік

4. Облік витрат майбутніх періодів.

Облік витрат майбутніх періодів ведеться в складі статей “Витрати на утримання і експлуатацію устаткування” та “Загально виробничі витрати”. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва нових видів продукції, поточні витрати у сезонних виробництв (цукрова промисловість – облік витрат в період підготовки до виробництва тощо).

Витрати збираються на рахунку № 39 і на виробництво списуються двома методами:

1. На основі кошторисних ставок (продуктивний).

2. Рівномірний метод списання.

За першим методом обліковою політикою передбачається списання витрат протягом 12 місяців.

ПРИКЛАД:

Планове виробництво продукції 20 т. Витрати майбутніх періодів - 2365 грн. Кошторисна ставка на одиницю:

За місяць вироблено 2 т продукції:

118,25 х 2 = 236,5 грн.Дебет Кредит Сума

23, 91 39 236,5

За другим методом визначається сума до списання на місяць:

=197,08 грн.

Дебет Кредит Сума

23, 91 39 197,08

Максимальний термін списання – 2 роки.