Конспект лекцій Управлінський облік

5. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

Підприємство самостійно вирішує ведення даних витрат окремою статтею чи в складі загально виробничих витрат. Облік ведуть на рахунку № 91.

Методичні рекомендації передбачають типовий склад статей витрат. Вони включають:

 амортизацію виробничого обладнання;

 витрати, пов’язані з технічним оглядом і технічним обслуговуванням;

 витрати на поточні ремонти;

 витрати на сплату орендних платежів;

 витрати на утримання цехових служб та ін.Між видами продукції витрати розподіляються пропорційно обраної бази розподілу (години праці основних робітників, заробітна плата, об’єм діяльності) або пропорційно кошторисних ставок, які періодично переглядаються. Але існують галузі промисловості, де застосовуються специфічні методи розподілу. Наприклад, в хлібопекарній промисловості всі види хліба за встановленим коефіцієнтом перераховують в умовний сорт (батон нарізний – 1,5; кондитерські вироби – 7; булочні –4...).