Конспект лекцій Управлінський облік

10. Облік витрат на збут.

Облік ведеться на рахунку №93 "Витрати на збут". Планування та облік ведеться у відповідності з встановленими статтями, методичні рекомендації №47.

До витрат, пов’язаних зі збутом продукції відносяться витрати:

• на пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

• на ремонт тари;

• на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, експедиторам готової продукції;

• на рекламу та маркетинг;

• на відрядження працівників, зайнятих збутом;• на утримання основних засобів, інших нематеріальних оборотних активів, пов’язаних зі збутом продукції (операційна оренда, страхування готової продукції, комунальні послуги, пов’язані з приміщеннями, де знаходиться готова продукція);

• на охорону, транспортування, експедиційні та інші послуги, пов’язані з доставкою продукції покупцеві;

• на ремонт та гарантійне обслуговування проданої готової продукції;

• інші витрати, пов’язані зі збутом продукції.

Між видами продукції розподіляються:

 пропорційно обсягам виробництва;

 з встановленою базою розподілу (основна заробітна плата, прямі витрати).