Конспект лекцій Управлінський облік

11. Облік інших операційних витрат.

До витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства, які не відносяться прямо на собівартість продукції або до витрат загальновиробничої сфери діяльності відносяться інші операційні витрати, які обліковуються на рахунку №94 "Інші витрати операційної діяльності". Планування та облік ведеться у відповідності з встановленими статтями витрат.

До цих витрат відносяться:

• собівартість реалізованої іноземної валюти, тобто це іноземна валюта, яка відповідно чинного законодавства продається обов’язково на Міжбанківській валютній біржі – 50 %;

• собівартість реалізованих виробничих запасів;

• сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

• втрати від операційної курсової різниці;

• втрати від знецінення запасів;

• нестачі і втрати від псування цінностей;

• визнані штрафи, пені, неустойки;• витрати на виплату матеріальної допомоги та утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

• інші витрати.

Між видами продукції розподіляються:

 пропорційно обсягам виробництва;

 з встановленою базою розподілу (основна заробітна плата, прямі витрати).