Конспект лекцій Управлінський облік

12. Зведений облік витрат.

Зведений облік витрат – це узагальнення за об’єктами обліку усіх витрат за звітний місяць з урахуванням залишків незавершеного виробництва на початок і кінець періоду.На підставі зведеного обліку витрат складаються звітні калькуляції на всі види продукції, що випускаються підприємством. Організація зведеного обліку витрат визначається підприємством. Наприклад, складаються відомості зведеного обліку за виробничими підрозділами підприємства та підрозділами, що обслуговують виробництво. На підставі даних відомостей складається зведена відомість по підприємству, журнал №5.