Конспект лекцій Управлінський облік

1.2. Принципи обліку за центрами відповідальності.

Система обліку за центрами відповідальності базується на принципах:

1. Менеджери відповідають тільки за ту діяльність, яка на них покладена.

2. Менеджери приймають участь в розробці бюджетів центру відповідальності, який очолюють.

3. Менеджери прагнуть досягти мети, поставленої перед підрозділом.

4. Чітко визначена роль системи заохочення.

5. Звіти про виконання бюджетів складаються регулярно і за ними оцінюється робота центру відповідальності.