Конспект лекцій Управлінський облік

3. Калькулювання за системою “директ - костинг”.

Дана система являє собою метод зрізаної (неповної) собівартості. Всі витрати поділяються на змінні та постійні.

Маржинальний дохід розраховується:

Маржинальний дохід =Виручка відреалізації-Змінні витрати

Операційнийприбуток =Маржинальний дохід -Постійні витрати

Коли маржа з змінних витрат тільки відшкодовує суму постійних витрат, досягається “мертва точка” або точка критичного обсягу, коли фінансовий результат дорівнює нулю.

Порівняємо методику визначення операційного прибутку за системи калькулювання повних витрат та системи калькулювання “директ - костинг”Система калькулювання повних витрат (грн.)Система калькулювання “директ – костинг”
1. Виручка 120000Виручка 120000
2. Виробнича собівартість 60000Змінні виробничі витрати 42000
3. Адміністративні витрати 20000Змінні адміністративні витрати 8000
4. Витрати на збут 18000Змінні витрати на збут 11000
Операційний прибуток 22000

(1-2-3-4)
Маржинальний дохід 56000
Постійні витрати 18000
Постійні адміністративні витрати 12000
Постійні витрати на збут 4000
Операційний прибуток 22000


Переваги системи “директ - костинг”:

 дана система дає можливість розмежувати змінні та постійні витрати, визначити релевантність витрат та вплив на них;

 спрощується калькулювання собівартості за центрами відповідальності.

Недоліки (вади):

 дана система калькулювання не застосовується для визначення фінансового результату у фінансовому звіті (законодавчо);

 дана система застосовується для розробки поточних управлінських рішень (квартал, місяць);

 ускладнюється процес обліку, оскільки спочатку необхідно провести класифікацію на змінні і постійні і вести їх облік у відповідності з класифікацією, що викликає додаткові фінансові ресурси (заробітна плата, кількість працюючих).