Конспект лекцій Управлінський облік

2. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Система калькулювання “стандарт - кост”.

Стандартні витрати – це витрати необхідні для виробництва певної продукції або послуг за нормальних умов діяльності.

Стандарти відображають заплановані витрати на одиницю продукції, величина яких базується на обґрунтованих нормах витрат ресурсів.

Система калькулювання стандартних витрат – це система, яка застосовується для:

1) контролю витрат;

2) прийняття рішень щодо цін;

3) оцінка виконання бюджетів;

4) усвідомлення витрат;

5) управління за відхиленнями.Система калькулювання стандартних витрат включає:

1. Встановлення стандартів витрат.

2. Накопичення даних про фактичні витрати.

3. Аналіз відхилень та складання звітності.

4. Дослідження відхилень.

5. Внесення необхідних коректив.

6. Встановлення стандартів витрат.

Основні відмінності нормативного методу від системи “стандарт - кост”

Область порівнянняНормативний методСистема “стандарт - кост”
Облік змінВедеться поточний облік змін норм в розрізі причин та винуватцівПоточний облік змін норм не ведеться
Облік відхиленьВідхилення документуються в відомостях в поточному облікуВідхилення виявляються після закінчення бухгалтер-ських операцій, але вони не документуються
Основна метаВиявлення відхилень, аналіз відхилень та розробка захо-дів по усуненню відхиленьНе допускати відхилень