Кириленко Фінанси (2000)

ЛІТЕРАТУРА

10.Закон України Про державний внутрішній борг України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41.

11.Закон України Про державну допомогу сім'ям з дітьми // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №5.

12.Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13.

13.Закон України Про аудиторську діяльність // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.

14.Закон України Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24.

15.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29.

16.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26.17.Закон України Про страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.

18.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45.

19.Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1996.—№51.

20.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15.

21.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.

22.Закон України Про податок на додану вартість // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21.

23.Закон України Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

239

24.Закон України Про оподаткування прибутку підприємств // Діло.-1998.-№1.

25.Закон України Про Державний бюджет України на 2000 рік // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 46.

26.Закон України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37.

27.Закон України Про збір на обов'язкове соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.

28.Постанова Верховної Ради України Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (Бюджетна резолюція) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35.

29.Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян // Діло. -1998. - № 13.

30.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10.

31.Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.

З2.Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19.

33.Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 30.

34.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9.01.2000 р. // Урядовий кур'єр. − 2000. − №9.

З5.Указ Президента України Про Державне Казначейство України // Діло. — 1995. — № 43.

36.Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики // Урядовий кур'єр. — 1996. — 6 серпня.

З7.Указ Президента України Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних

240

витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі // Діло. -1998. - №4.

З8.Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. - 1999. - № 35.

39.Указ Президента України від 18.08.1999 р. Про Основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 роки" // Урядовий кур'єр. - 1999. -№167.

40.Указ Президента України від 3.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Урядовий кур'єр. - 1999. - №230.

41. Указ Президента України від 29.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" // Урядовий кур'єр. - 2000. - №1.

42. Указ Президента України від 24.05.2000 р. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" // Урядовий кур'єр. - 2000. - №97.

43. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. − К.: Вища шк., 1997. − 383 с.

44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. − 2-ге видання, виправлене та доповнене. − Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997. − 576 с.

45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. − К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. − 487 с.

46. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А.Дробозиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 256 с.

47. Програма «Україна-2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. − К., 1999. − 92 с.

48 .Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. − К.: Техніка, 1999. − 576 с.

49. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки. Послання Президента

241


← prev content next →