Анцелевич Міжнародне право (2003)

Інститути міжнародного права

Як уже відзначалося, інститут міжнародного права - це група, сукупність правових норм, що регламентують якісь однорідні правовідносини. Існування правових норм, що регулюють однорідні правовідносини, - явище, продиктоване необхідністю розрізняти правові норми за характером регульованих правовідносин. Це упорядковує наші уявлення про систему права. Інститут міжнародного права являє собою дуже численний елемент. У числі найбільш відомих можна назвати такі інститути сучасного міжнародного права: власності, відповідальності, міжнародного визнання, притулку, територіальних вод, захисту прав дитини та ін.

У сучасному міжнародному праві в процесі його розвитку спостерігається явище розростання окремих інститутів права і перетворення їх у галузі. Прикладом такого перетворення є атомне право, екологічне право, право міжнародних договорів та ін.