Анцелевич Міжнародне право (2003)

Сфера дії міжнародного права

Сфера дії міжнародного права як поняття являє собою сферу застосування міжнародно-правових засобів і способів впливу на об'єкт міжнародно-правового регулювання.

Беручи до уваги те, що засоби і способи міжнародно-правового регулювання - це невід'ємні елементи механізму міжнародно-правового регулювання, можна стверджувати, що питання про сферу дії міжнародного права належить до галузі теоретичних основ дії цього механізму і в цьому його значення. Дія міжнародного права на міжнародній арені дуже різноманітна. Залежно від того, що виступає в той або інший момент центральною ланкою такої дії, сфера дії міжнародного права, із погляду його теорії, може виявлятися як:

- сфера суб'єктна, тобто, сфера, обумовлена колом суб'єктів міжнародного права;

- сфера об'єктна, тобто, сфера, обумовлена колом регульованих міжнародно-правових відносин, які є об'єктом міжнародного права;

- сфера просторова, тобто, територіальна у вузькому значенні слова.

Суб'єктна сфера, як питання теорії і практики сучасного міжнародного права, у наші дні набуває важливого значення. Це пояснюється тим, що, на відміну від класичного права і тим більше права цивілізованих народів, коли суб'єктами права визнавалися лише держави, і далеко не всі, сучасне міжнародне право значно розширило і продовжує розширювати це коло - коло суб'єктів. Якщо на початку XX століття в сфері дії Статуту Ліги Націй фігурували дещо більше трьох десятків держав - суб'єктів міжнародного права, то до його кінця у сфері дії Статуту ООН їх налічується близько 200. Більше того, сучасне міжнародне право, включивши спочатку до складу суб'єктів міжнародного права всі держави і зруйнувавши цим колоніальну систему, почало включати народи і нації, що борються за свою незалежність, потім міжнародні організації і зараз уже стоїть питання про визнання суб'єктами міжнародного права індивідів. Особливо це є актуальним у світлі розвитку і вдосконалення захисту прав людини. Однак у цьому є свої негативні сторони - це затушовує значення і роль міжнародного права як права міждержавного, з одного боку, і з іншого - переважна більшість індивідів нашої планети поки що не має можливості скористатися правами суб'єкта міжнародного права (хоча їх кількість і має тенденцію до зростання).

Таким чином, суб'єктна сфера дії сучасного міжнародного права включає в себе:

1. Держави.

2. Народи і нації, що борються за незалежність.

3. Міжнародні організації та інші похідні суб'єкти міжнародного права.

Об'єктна сфера дії міжнародного права - це коло регульованих міжнародно-правових відносин, що є об'єктами міжнародного права.

З погляду теорії міжнародного права, об'єктом міжнародних правовідносин є усе те, з приводу чого суб'єкти міжнародного права вступають у правовідносини на основі принципів і норм міжнародного права. Такими об'єктами можуть бути матеріальні і нематеріальні блага, дії або стримування від дій. Найбільш чітко об'єктна сфера виявляється у кожній галузі права. Наприклад, у дипломатичному праві об'єктна сфера - це статус дипломатичного представника, процедура дипломатичних переговорів1. У міжнародному морському праві -це рибальство, судноплавство, правовий режим відкритого моря і т. д. З розвитком суспільства і міждержавних відносин розширюється і об'єктна сфера. Міждержавні відносини охоплюють усе нові й нові сфери, яких вони раніше не торкалися і навіть ті, котрі не існували взагалі: використання атомної енергії, міжнародний район морського дна, Антарктика і навіть економічні зони - це далеко не повний перелік порівняно нових об'єктів міжнародного права, що недавно з'явилися. Однак розглядаючи питання про об'єктну сферу дії міжнародного права (мимоволі усвідомлюючи поняття об'єкт міжнародного права як матеріальне і нематеріальне благо, дії або стримування від них), об'єкт міжнародного права не варто змішувати з предметом міжнародного права, під яким розуміються самі міжнародні правовідносини, тобто, правовідносини суб'єктів міжнародного права, що взагалі складаються в процесі міжнародного спілкування. Таким чином, предмет міжнародного права відрізняється від об'єкта міжнародного права тим, що об'єкт міжнародного права - це все те, з приводу чого суб'єкт міжнародного права вступає в правовідносини, а предмет міжнародного права - це самі правовідносини, тобто, предмет міжнародного права - це міжнародні правовідносини взагалі, а об'єкт - це міжнародні правовідносини, що відносяться до якогось конкретного питання, точні ще ті, що регулюють якісь конкретні дії або бездіяльність.

Просторова сфера дії міжнародного права має основне значення для практики, і вона, звичайно, відображається в кожному міжнародному договорі (про сферу його дії). Просторова сфера в загальному плані може включати сухопутні, морські, повітряні або космічні простори (наприклад, просторова сфера міжнародного морського права - води світового океану) або в більш вузькому - конкретні простори з позиції географії або державної приналежності (наприклад, Антарктика1, азово-чорноморський басейн, води відкритого моря, чорноморські протоки та ін.).

На практиці просторова сфера може виступати як самостійно, так і в тісній взаємодії з суб'єктною сферою. У той же час вона може визначати й об'єктну сферу, тобто, об'єкт правовідносин (наприклад, Азовське море або міжнародний район морського дна). Самостійно просторова сфера виступає у випадках, коли в угоді чи договорі мова йде про правове регулювання космічного простору, або міжнародного району морського дна, або Антарктики та ін. У цьому випадку основним критерієм при визначенні меж просторової сфери виступає об'єкт міжнародного права. Взаємодія просторової і суб'єктної сфер виявляється тоді, коли мова йде про права, обов 'язки і відповідальність конкретних учасників міжнародно-правового документа, тобто, конкретних суб'єктів міжнародного права (держав або організацій). Прикладом цього може служити проект Договору України і Російської Федерації "Про правовий статус Азовського моря і Керченської протоки". У темі "Сфера дії міжнародного права" важливе значення має питання розмежування просторових сфер дії міжнародного і національного права. У цьому питанні можна виділити три аспекти:

1. Дії внутрішньодержавного права у межах державної території і за її межами (права прапора у відкритому морі, Антарктика та ін.).

2. Дія міжнародного права за межами дії державної території (і в межах державної території).

3. Взаємне проникнення • у сфери дії обох правових систем. Це видно на прикладах із міжнародного морського права (право мирного проходу, право архіпелажного проходу та ін.). Виходячи з цього, можна дійти висновку, що сфера дії міжнародного права характеризується як: сфера державної території; сфера території з міжнародним режимом; сфера взаємодії двох правових систем.