Анцелевич Міжнародне право (2003)

Право міжнародних договорів. поняття права міжнародних договорів

Право міжнародних договорів - це найдавніша галузь міжнародного права, що виникла на найбільш ранніх стадіях його становлення. Появу першого міжнародного договору історики відносять до третього тисячоліття до нашої ери.

В міру подальшого розвитку подібних відносин процес і процедури укладання міжнародних договорів (угод) розширювався, удосконалювався і набував усе більшого і більшого значення в загальній сфері розвитку міжнародного права.

До нинішнього часу "право міжнародних договорів" як поняття (як це фіксується в різних літературних і правових джерелах) являє собою сукупність міжнародно-правових норм договірного і звичайного характеру, що регулюють відносини держав та інших суб'єктів міжнародного права у питаннях укладання, дії і припинення дії міжнародних договорів.

Таке визначення права міжнародних договорів диктує схему розкриття загальної характеристики цієї галузі міжнародного права.

Однак перш ніж перейти до цієї схеми, відзначимо, що міжнародний договір - це правовий акт, що фіксує волю договірних суб'єктів міжнародного права і не суперечить його основним принципам.

Значення і питома вага міжнародних договорів, закріплених у договірній формі (у порівнянні зі звичаєм), постійно зростає.

Зараз, практично, немає жодної галузі міжнародного права, становлення і, особливо, розвиток якої не були б пов'язані з укладанням міжнародних договорів. Як приклад можна навести розвиток міжнародного космічного права, що народилося з польотом першого космонавта Юрія Гагаріна і відразу породило необхідність укладання ряду міжнародних договорів, що регулюють різні питання використання Космосу.