Анцелевич Міжнародне право (2003)

Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки

Боротьба прогресивного людства за мир і безпеку породила значну кількість засобів і заходів правового характеру, за допомогою котрих можливе досягнення міжнародного миру і безпеки народів. У числі таких засобів і заходів варто назвати:

- мирні засоби вирішення суперечок;

- засоби колективної безпеки;

- роззброєння;

- заходи щодо ослаблення міжнародної напруженості;

- заходи щодо обмеження і припинення гонки озброєнь;

- заходи щодо запобігання ядерної війни;

- заходи щодо запобігання раптовому нападу;

- неприєднання до воєнних угруповань;

- нейтралітет;

- нейтралізація і демілітаризація просторів і територій;

- заходи щодо припинення агресії, порушення миру і загрози миру;

- ліквідація іноземних баз на територіях інших держав;

- створення зон миру в різних регіонах;

- заходи щодо зміцнення довіри.

Це не повний перелік, можуть бути й інші, наприклад, організація міжнародного контролю, спостережень, інспекції.

Правовий характер подібних засобів і заходів обумовлений тим, що в їхній основі лежать загальновизнані принципи і положення сучасного міжнародного права, і вони здійснюються для виконання конкретних міжнародних договорів.

Багато які з цих заходів і засобів частково уже розглядалися, інші ще мають бути розглянуті.