Анцелевич Міжнародне право (2003)

Класифікація міжнародних економічних договорів

У загальному плані міжнародні економічні договори можна класифікувати, в основному, за тими ж критеріями, за якими класифікуються міжнародні договори взагалі. З огляду на це, можна відзначити, що міжнародні економічні договори можуть класифікуватися:

- за числом суб'єктів (багатосторонні, двосторонні);

- за просторовою сферою дії (універсальні, регіональні, локальні);

- за учасниками (міждержавні, міжурядові, міжвідомчі, а також договори за участю юридичних і фізичних осіб);

- за змістом (загальні - про дружбу і торгівлю, контингентні -із зазначенням видів і термінів постачання товарів).

Крім того, міжнародні економічні договори можуть бути класифіковані за певними фінансовими характеристиками. У цьому плані вони розрізняються як:

- кредитні угоди - про надання коштів або товарів у борг під зобов'язання про його погашення на певних умовах;

- угоди про міжнародні розрахунки - про порядок розрахунків за товари, послуги та інші операції економічного характеру;

- платіжні угоди - про характер валютних та інших платежів;

- клірингові угоди - про взаємний залік боргів і вимог по зовнішньоторговельних операціях;

- платіжно-клірингові угоди - про право кредитора стягнути з боржника борг із перевищенням певного ліміту;

- міжнародні товарні угоди - при торгівлі сільськогосподарською і мінеральною сировиною з метою підтримати усталеність цін на цю сировину та ін.