Анцелевич Міжнародне право (2003)

Основні принципи міжнародного повітряного права

Юридичною базою формування спеціальних принципів міжнародного повітряного права є основні принципи міжнародного публічного права. Серед них, насамперед, варто назвати такі:

- принцип суверенної рівності держав;

- принцип незастосування сили і погрози силою;

- принцип міжнародного співробітництва;

- принцип невтручання у внутрішні справи держав;

- принцип територіальної цілісності;

- принцип сумлінності дотримання міжнародних зобов'язань;

- принцип мирного вирішення суперечок.

На основі цих принципів формується ряд принципів, що їх можна розглядати як спеціальні принципи, але котрі відносяться не тільки до міжнародного повітряного права, але й до таких галузей міжнародного права, як міжнародне морське і міжнародне космічне право. Чому сталося так, що в ряді, здавалося б, дуже різних галузей міжнародного права з'явилася необхідність формування спільних для цих галузей принципів? Це стало логічним тому, що у зазначених трьох галузях міжнародного права один метод визначення об'єкта міжнародно-правового регулювання - просторовий, а також схожі за своїм характером міжнародно-правові відносини - тобто, предмети галузі права. Тому до числа таких специфічних для зазначених трьох галузей міжнародного права принципів варто віднести:

- свободу використання просторів, що мають міжнародний правовий режим експлуатації;

- поширення національної юрисдикції на судна, об'єкти, літальні апарати і їхні екіпажі, де б вони не знаходилися;

- забезпечення безпеки експлуатації суден і об'єктів;

- неприпустимість забруднення навколишнього середовища;

- неприпустимість поширення національної юрисдикції на простори з міжнародним режимом;

- установлення відповідальності за заподіяння шкоди іноземним суднам і об'єктам;

- обов'язковість надання необхідної допомоги іноземним суднам, об'єктам і їхнім екіпажам;

- використання просторів із міжнародним режимом тільки в мирних цілях і на благо всього людства;

- обов'язковість реєстрації національних суден і об'єктів.

Поряд із поширенням на міжнародне повітряне право ряду основних принципів міжнародного публічного права і зазначених принципів, що мають значення для вищезгаданих галузей, у сфері дії міжнародного повітряного права є свої специфічні принципи. В числі таких принципів як основні можна назвати:

- принцип виняткового і повного суверенітету держав над їхнім повітряним простором;

- принцип свободи польотів у відкритому повітряному просторі;

- принцип забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації;

- принцип імунітету повітряних суден, що знаходяться на державній некомерційній службі.