Іщенко Політологія (2004)

1.1. Політичні відносини.

Політичні відносини як першоджерело і першооснова зародження всіх політичних явищ і процесів. Політичні відносини - відносини між людьми з приводу виникнення, розвитку, функціонування, модернізації та трансформацій державної, політичної влади. Політичні відносини, їх сукупність, як політична структура суспільства. Місце і роль політичних відносин в суспільній структурі. Принцип коеволюції в соціальних, політичних, духовно-ідеологічних і економічних відносинах. Вплив модернізаційних і трансформаційних процесів за ринкових умов на політичні відносини. Інститути реалізації політичних відносин. Розвиток форм політичних відносин, їх різноманітність. Проблеми політизації, демократизації та демократизації суспільних відносин в умовах ринкових модернізаційних, трансформаційних процесів.

Зміст основних форм політичних відносин. Стихійні і свідомі відносини. Політична позиція - стійка сукупність взаємодій та взаємозв'язків, що формує спосіб їхньої спільної діяльності. Політична позиція як форма відносин між суб'єктами політики. Політичне співробітництво - форма політичних відносин, що відбивають спільні дії суб'єктів політики, які не суперечать цілям кожного з них. Роль процесу політичного співробітництва у політичній стабільності, появі політичних сил. Політичний компроміс - форма політичних відносин, за яких розв'язання конфлікту і досягнення угоди відбуваються шляхом взаємних поступок сторін. Досягнення політичного компромісу як практичного втілення політичних відносин. Конкуренція в політиці - форма політичних відносин, виражених у змаганні, у процесі здійснення політичної діяльності для досягнення суб'єктами політики поставленої мети.

Політична консолідація - форма політичних відносин, що виражає об'єднання суб'єктів політики з метою досягнення загальних цілей на основі спільних принципів взаємовідносин. Політичний конфлікт - форма політичних відносин, яка характеризується зіткненням політичних інтересів суб'єктів політики, дії яких спрямовані на досягнення несумісних цілей. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту.

Політичне відчуження у розвитку політичних відносин. Політична боротьба - форма політичних відносин між суб'єктами політики, спрямованих на досягнення міцних позицій у системі владарювання і впливу на владу шляхом реалізації своєї політичної волі. Інтереси різних суб'єктів політики - основа політичної боротьби. Влада як об'єкт політичної боротьби. Політичні відносини у політичній боротьбі. Соціальні функції і об'єднувальна роль політичних відносин. Поєднання влади, її носіїв, політичної культури в політичній системі суспільства.