Іщенко Політологія (2004)

1.2. Політична влада.

Влада - сутнісне явище суспільного життя. Влада як превалювання одного явища над іншим, одних людей над іншими. Історичні детермінанти виникненя і розвитку влади. Суспільні функції влади. Керівництво і управління суспільними процесами, життєдіяльністю людей - соціальне призначення влади. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади (Р.Даль, Т.Парсонс, Р.Вебер, М.Кроз'є). Сутність політичної влади та її головні властивості: верховенство, суверенітет, авторитарність, відповідальність, примусовість. Співвідношення державної і політичної влади. Конституціальні норми регулювання влади.

Обумовленість політичної влади соціально-економічними і культурними чинниками (власність, мораль, право та ін.). Ресурси, межі та сила влади. Структура владних відносин та механізм здійснення політичної влади. Політичне панування. Влада як співвідношення панування і підпорядкування між соціальними групами. Джерела влади та її носії Авторитет влади. Легітимація політичної влади. Форма правління. Диференціація влади за соціальною базою: демократія, аристократія, плутократія, охлократія, теократія, олігархія. Деспотизм і тиранія при абсолютній монархії. Народ як джерело влади в демократичній системі. Поділ влад - атрибут демократичності. Межі і умови використання насилля. Критерії ефективності влади. Політичні аспекти теократичної влади. Суверенітет влади, багатовладдя і безвладдя. Влада і «контрвлада». Витоки розпаду влади. Привілеї і розкіш у шкалі цілей боротьби за владу і в системі цінностей влади. Криза влади і шляхи виходу з неї. Механізм зміни влади. Соціальний механізм захисту влади і попередження її узурпації.

Розмежування сфер компетенції і відповідальності інститутів влади та їх взаємодія. Поділ влад на законодавчу, виконавчу, судову. Законодавчі органи влади - обрані народом парламенти, національні збори, конгреси, верховні ради. Парламент і парламентаризм. Порядок формування парламентів і статус депутатів. Класифікація парламентів. Повноваження парламенту. Законодавчий процес в різних країнах.

Централізація та децентралізація влади. Виконавчі органи - глава держави (президент, монарх) і уряд (міністерства, департаменти, комітети, комісії, комісаріати) на чолі з прем'єр -міністром. Фактичний і юридичний статус глави держави і порядок заміщення ним посади. Компетенція глави держави. Місце уряду в системі державних органів влади. Порядок формування і структура уряду. Компетенція уряду і його функції. Центральні і місцеві органи влади. Формальні і «тіньові» інститути влади. Взаємодія суспільної, політичної і державної влад. Статика, ротація і оновлення суб'єктів влади. Закриті і відкриті механізми влади. Конституційні положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні, її подальшу демократизацію.