Депутат Цивільна оборона (2000)

3.6. Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій (катастроф) та інших небезпечних ситуацій.

Зв'язок є основним засобом забезпечення безперервного управління підготовкою та проведенням рятувальних та інших, невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС. Відповідальність за організацію зв лзку та оповіщення на об'єкті господарської діяльності покладена на начальника штабу ЦО об'єкта.

Одним із основних завдань зв'язку ЦО є оповіщення керівного складу центі ральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, населення про загрозу і виникнення надзвичайних си уацій у мирний та воєнний час і постійне інформування їх про існуюючу обстановку

Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях забег '-'ується за допомогою єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ).

Сигнали оповіщення ЦО, повідомлення про загрозу та виник -ення надзвичайнш ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників підприємств, установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення, оповіщення.

Система оповіщення ЦО організовується з урахуванням структури державного управління, характеру і рівня надзвичайних ситуацій, наявності і місця розташування сил, які можуть залучатися до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Оповіщення організовується відповідним органом ЦО та НС за схемою, яка затверджується начальником цивільної оборони відповідного рівня. Система! оповіщення ЦО складається із загальнодержавної, регіональних і спеціальних систем централізованого оповіщення, локальних та об'єктових систем оповіщення, систем' циркулярного виклику.

У цих системах можуть використовуватися апаратура і технічні засоби оповіщення ІДО, канали та засоби зв'язку мережі радіомовлення і телебачення (канали звукового супроводження) центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, мережі зв'язку які входять до Єдиної національної системи зв'язку.

Система централізованого оповіщення ЦО повинна забезпечувати можливість циркулярного або вибіркового оповіщення посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників визначених підприємств, установ та організацій, населення залежно від рівня надзвичайної ситуації і заходів, які належить невідкладно вжити. Для підвищення надійності централізованого оповіщення здійснюється дублювання передавання сигналів.

Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, мережі радіомовлення та телебачення. Повідомленням, що передаються територіальними органами ЦО та НС, потенційно небезпечними підприємствами, повинно передувати уривчасте звучання елекросирен, наявних на відповідній території, а також радіомовлення, що означає "Увага всім!".

За цим сигналом населення повинно вмикати засоби теле- та радіомовлення для прийому мовного повідомлення.

Тексти звернень до населення повинні передаватися державною мовою, якою користується більшість населення в регіоні.

На пунктах управління закладені варіанти текстів для передання повідомлення в різних ситуаціях.

В мирний час:

при аварії на АЕС;

при аварії на хімічному об'єкті;

при землетрусі;

при повені та інших НС. На воєнний час:

при виникненні "повітряної небезпеки";

при закінченні "повітряної небезпеки";

при загрозі хімічного зараження;

при загрозі радіоактивного зараження.

Правила поведінки населення за сигналами оповіщення ІДО встановлюються заздалегідь стосовно всього населення, для об'єктів, а також визначаються конкретні дії. Відповідальність за оповіщення покладається на територіальні органи ЦО.

Зразки текстів повідомлень цивільної оборони

При повітряній небезпеці.

"УВАГА! Говорить штаб цивільної оборони.

ГРОМАДЯНИ! Повітряна тривога!

Відключіть світло, газ, воду, нагрівальні прилади. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів. При необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю.

Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або заховайтеся на місцевості.

Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до повідомлень штабу ЦО".

Після закінчення повітряної небезпеки:

"УВАГА! Говорить штаб повітряної оборони.

ГРОМАДЯНИ! Відбій повітряної тривоги.

Усім повернутися на свої робочі місця або місця проживання. Допоможіть при цьому хворим і людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями штабу цивільної оборони".

При загрозі хімічного зараження:

УВАГА! Говорить штаб цивільіиої оборони.

ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Надягніть протигази. Заховайте дітей у дитячі захисні камери. Для захисту поверхні тіла використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки і плащі.

Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте харчові продукти і створіть в ємностях запас води. Вкрийте' тварин і корми.

Оповістіть сусідів про отриману інформацію. Надайте необхідну допомогу хворим і людям похилого віку. Відключіть електроджерела.

При загрозі радіоактивного зараження:

"УВАГА! Говорить штаб цивільної оборони.

ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження.

Приведіть ув готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх постійно при собі. По команді штабу ЦО надягніть їх. Для захисту поверхні шкіри від зараження використовуйте одяг.

Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте харчові продукти та зробіть запаси води. Оповістіть сусідів. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку.

Надалі дійте відповідно до вказівок цивільної оборони".

При можливому землетрусі:

"УВАГА! Говорить штаб цивільної оборони.

ГРОМАДЯНИ! У зв'язку з можливим землетрусом, вжийте необхідні застережні заходи. Відключіть газ, воду, електрику, погасіть вогонь. Оповістіть сусідів про одержану інформацію.

Візьміть необхідний одяг, документи, харчові продукти, воду і вийдіть на вулицю. Надайте допомогу людям похилого віку і хворим.

Займіть місце подалі від будівель і ліній електропередач. Знаходячись у приміщенні під час першого поштовху, станьте під дверний (балконний) отвір.

Зберігайте спокій і порядок. Уважно слідкуйте за повідомленням штабу цивільної оборони".

При аварії на хімічно небезпечному об'єкті.

"УВАГА! Говорить штаб цивільної оборони.

ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на із викидом

сильнодіючих отруйних речовин . Хмара зараженого по

вітря розповсюджується в напрямі .

У зв'язку з цим населенню, що проживає по вулицях -

необхідно знаходитись у приміщеннях, провести додаткову герметизацію

своїх квартир (будинків). Населенню, що проживає по вулицях

негайно покинути житлові будинки, приміщення установ, підприємств,

організацій і вийти в район .

Про одержану інформацію оповістити сусідів. Надалі діяти відповідно до вказівкок штабу цивільної оборони".

При аварії на атомній станції.

"УВАГА! Гаворить штаб цивільної оборони.

ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на атомній станції. В районі передбачається випадання радіоактивних опадів.

У зв'язку з цим населенню, яке проживає у вказаних районах, необхідно знаходитися у приміщеннях. Провести додаткову герметизацію житлових приміщень.

Прийняти йодистий препарат. Скласти у поліетиленові пакети документи, гроші, коштовності, комплект верхнього одягу до сезону, харчові продукти на дві-три доби.

При оголошенні евакуації організовано зайняти місце у поданому до вашого будинку транспорті. Підтримуйте спокій та організованість".

Тексти передаються протягом 5 хвилин.

Почувши сигнал сповіщення цивільної оборони, дійте швидко, але без паніки. Пам'ятайте: у цих умовах дорога кожна хвилина!

Оповіщення про виникнення НС на атомних електростанціях здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення, що створюється за кошти станції. Ці системи повинні передбачати можливість передавання сигналу "Увага всім!" і повідомлень на території атомної електростанції та її промислової зони, у пристанційних населених пунктах з робочого місця начальника зміни станції (чергового диспетчера), а також оповіщення чергових служб територіальних органів ЦО та НС.

Уздовж аміакопроводів, магістральних і відвідних нафто- і газопроводів за рахунок їх власників створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦО та НС і органів внутрішніх справ, населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають бути сполученими з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення. Запуск цих систем здійснює оперативний черговий відповідного територіального органу ЦО та НС.

На потенційно небезпечних підприємствах, ураження від яких, у разі виникнення на них надзвичайної ситуації, досягає заселених територій або інших підприємств, установ, організацій, за їх рахунок створюються локальні або об'єктові системи оповіщення, які мають бути сполученими з регіональними системами централізованого оповіщення. До таких систем входять абонентські радіоточки мережі радіомовлення та відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, пристрої запуску електросирени, система централізованого виклику, магнітофони, магнітні стрічки із записаними текстами звернень.

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

керівників та інших працівників потенційно небезпечного об'єкта;

оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦО та територіальних органів внутрішніх справ за прямими телефонами;

— керівників та інших працівників підприємств, установ (насамперед, дитячих, навчальних, медичних закладів, що знаходяться в межах зони можливого ураження), організацій і населення.

З метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого повідомлення встановлюється прямий телефонний зв'зок чергового диспетчера потенційно небезпечного об'єкта з оперативним черговим відповідного територіального органу МВС за рахунок потенційно небезпечного об'єкта.

Для оповіщення чергових служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів ІДО та НС створюються системи циркулярного виклику, а для оповіщення керівного складу створюється загальнодержавна система пейджерного зв'зку та оповіщення ІДО, яка може охоплювати і оповіщення керівного складу потенційно небезпечних підприємств.

Оповіщення населення покладається на оперативних чергових відповідних територіальних органів ІДО та НС, для чого можуть залучатися сили і засоби відповідних органів МВС. У населених пунктах, де немає цілодобового чергування територіальних органів ЦО та НС, їх функції можуть покладатися на чергових органів МВС.

Для зібрання керівного складу на об'єктах складаються списки, за якими при необхідності, інформуються відповідні посадові особи. Оповіщення керівників може здійснюватися за телефоном або з допомогою посильних, як транспортом. так і пішки.