Губський Цивільна оборона (1995)

Прилади радіаційної розвідки

Для радіаційної розвідки і контролю зараження радіоактивними речовинами використовують радіометри-рентгенометри. В системі цивільної оборони використовують ДП-5А/Б/, ДП-5В, ДП-ЗБ, ДІ1-64, ПРХР та ін.Вимірювачі потужності дози ДП-5А/Б/ і ДІЇ-SB призначені для вимірювання рівнів радіації на місцевості і радіоактивної зараженості різних предметів по гама-внпромінюванню. Потужність гама-випромінювання визначається в мілірентгенах чи рентгенах на годину для тієї точки простору, в якій розміщений при вимірах відповідний лічильник приладу. Крім того, є можливість виявлення бета-випромінювання.

Діапазон вимірів по гама-випромінюванню від 0,05 мР/год до 200 Р/год в діапазоні енергій .гама-квантів від 0,084 до 1,26 (МеВ). Прилади ДП-5А. ДП-5Б і ДП-5В мають шість піддіапазонів вимірювань (табл.8). Вимір показників приладів проводиться по нижній шкалі мікроамперметра в Р/год, по верхній шкалі в мР/год з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону. Ділянки шкали від нуля до першої цифри є неробочими.

Прилади мають звукову індикацію на всіх піддіаназонах, крім першого. Звукова індикація прослуховується за допомого головних телефонів.Живлення приладів здійснюється від трьох сухих елементів типу КБ-І (один із них для підсвічування шкали), які забезпечують безперервність роботи в нормальних умовах не менше 40 год ДП-5А і 55 год ДП-5В. Прилади можуть поєднуватися до зовнішніх джерел постійного струму напругою 3,6 і 12В-ДП-5А і 12 або 24В-ДП-5В, для цього вони мають колодку живлення і розподілювач напруги з кабелем довжиною 10 м. Будова приладів ДП-5А/Б/ і ДП-5В.

У комплект приладів входять : футляр з ременем; видовжувальна штанга; колодка живлення до ДП-5А/Б/ і розподілювач напруги до ДП-5В; комплект експлуатаційної документації, запасного майна, головні телефони і коробка для вкладання. Прилад складається (мал. 20) з вимірювального пульту; зонду в ДП-5А/Б/ або блока детектування в ДП-5В-I, з'єднаних з пультами гнучких кабелів-2, контрольного стронцієвоітрієвого джерела бета-випромінювання для перевірки працездатності приладів (з внутрішнього боку кришки футляра у ДП-5А/Б/ -9, у ДП-5В - в блоці детектування).

Сприймаючими пристроями приладів є газорозрядні лічильники, встановлені: в приладі ДГІ-5А -один (СПЗБГ) у вимірювальному пульті і два (СПЗБГ і СТС-5) у зонді; в приладі ДП-5В-два (СБМ-20 і СПЗБГ) у блоці детектування.

Зонд і блок детектування І, являє собою стальний циліндричний корпус з вікном для індикації бета-випромінювання, заклеєним етилцелюлозною водостійкою плівкою, через яку проникають бета-частинки. На корпус надягнутий металевий поворотний екран, який має два положення ("Г" і "Б") на зонді ДП-5А і три положення ("Г", "Б" і "К") на блоці детектування ДГ1-5В. В положенні "Р вікно корпусу закривається екраном і в лічильник можуть проникати гама-промені. При повороті екрану в положення "Б" вікно корпусу відкривається і бета-частинки проникають до лічильника. В положенні "К" контрольне джерело бета-випромінювання, яке закріплене в заглибленні на екрані, встановлюється навпроти вікна і в цьому положенні перевіряється працездатність приладу ДП-5В.

На корпусах зонду і блока детектування є по два виступи, за допомогою яких вони встановлюються на обстежувані поверхні при індикації бета-зараженості. В середині корпусу знаходиться плата, на якій вмонтовані газорозрядні лічильники, нідсилювач-нормалізатор та електрична схема.

Футляр приладу складається: ДП-5А — з двох комірок (для встановлення пульту і зонду); ДП-5В — з трьох комірок (для розміщення пульту, блока детектування і запасних елементів живлення). У кришці футляра є вікна для спостереження за показниками приладу. Для того, щоб можна було носити прилад, до футляра приєднані два ремені.

Головні телефони - 8 складаються з двох малогабаритних телефонів типу ТГ-7М. Вони під'єднуються до вимірювального пункту і фіксують наявність радіоактивних випромінювань: чим більша потужність, тим частіші звукові сигнали.

Із запасних частин в комплект приладу входять чохли для зонду, ковпачки, лампочки, викрутка, гвинти.

Підготовка приладу до роботи здійснюється в такому порядку:

— витягнути прилад з ящика, відкрити кришку футляра, провести зовнішній огляд, причепити до футляра поясний і плечовий ремені;

— витягнути зонд або блок детектування, приєднати ручку до зонду, а до блока детектування — штангу (яка використовується як ручка);

— встановити коректором механічний нуль на шкалі мікроамперметра;

— підключити джерела живлення, включити прилад, ставлячи ручки вимикачів піддіаиазонів у положення: "Реж." ДГІ-5А і "Д" (контроль режиму (ДГІ-5В) стрілка приладу повинна бути в режимному секторі); в ДП-5А за допомогою ручки потенціометра стрілку мікроамперметра встановити в режимному секторі на "Д". Якщо стрілки мікроамперметрів не входять в режимні сектори - необхідно замінити джерела живлення.

Перевірку працездатності приладів здійснюють на всіх піддіапазонах,, крім першого ("200") за допомогою контрольних джерел, для чого екрани зонду і блока детектування встановлюють в положння "Б" і "К" відповідно і підключають головні телефони. В приладі ДП-5Л відкривають контрольне бета-джерело, встановлюють зонд опорними виступами на кришку футляру так, щоб джерело знаходилося навпроти вікна зонду. Потім, переводячи почергово вимикач піддіаиазонів в положення "X 1000", "Х100", "Х10", "XI", "ХОД", спостерігають за показниками мікроамперметра і прослуховують звуки в головних телефонах. Стрілки мікроамперметрів повинні зашкалювати на VI-V піддіапазонах, відхилитися на IV, а на III і II можуть не відхилятися через недостатню активність контрольних бета-джерел.

Після перевірки ручки вимикачів поставити в положення "Викл. в ДП-5А і " У -ДІІ-5В, натиснути на кнопку "Скид" повернути екрани в положння "Г". Прилади готові до роботи.

Радіаційну розвідку місцевості з рівнями радіації від 0,5 р/год, здійснюють на другому піддіапазоні (зонд і блок детектування з екраном в положенні "Г" залишаються у футлярі приладів), а більше 5 р/год — на першому піддіапазоні. При вимірюванні прилад повинен знаходитися на висоті 0,7 -їм від поверхні землі.

Ступінь радіоактивного зараження шкіри людей, їх одягу, сільськогосподарських тварин, техніки, обладнання, транспорту та ін. визначається в такій послідовності. Вимірюють гама-фон в місці, де буде визначатися ступінь зараження об'єкту, але не менше 15-20 м від об'єкту, який обстежується. Потім зонд (блок детектування) упорами вперед підносять до поверхні об'єкту на відстань 1,5-2 см і поволі переміщують над поверхнею об'єкту (екран зонду в положенні "Г'). З максимальної потужності експозиційної дози, виміряної на поверхні об'єкту, віднімають фон. Результат буде характеризувати ступінь радіоактивного зараження об'єкту.

Для визначення наявності наведеної радіоактивності техніки, що підпадала під вплив нейтронного випромінювання, проводять два виміри — ззовні і зсередини техніки. Якщо результати вимірів близькі між собою, це значить, що техніка має наведену активність.

Для виявлення бета-випромінювання необхідно встановити екран зонду в положення "Б", піднести до поверхні, що досліджується, на відстань 1,5-2 м. Ручку перемикача піддіапазонів послідовно поставити в положення "ХОД", "XI", "Х10" до отримання відхилення стрілки мікроамперметра в межах шкали. Збільшення показників приладу на одному і тому ж піддіапазоні в порівнянні з гама-випромінюванням вказує на наявність бета-випромінювання. Якщо потрібно вияснити, з якого боку заражена поверхня брезентових тентів, стін і перегородок споруд та інших прозорих для гама-випромінювання об'єктів, то проводять два вимірювання в положенні зонду "Б" ГР. Поверхня заражена з того боку, з якого показники приладу в положенні зонду "Б" помітно вищі.

При визначенні радіоактивного зараження води беруть дві проби загальним об'ємом 1,5-2 л. Одну — з верхнього шару джерела, іншу — з придонного шару. Виміри проводять зондом в положенні "Б", тримаючи його на відстані 0,5-1 м від поверхні води і знімають показники верхньої шкали амперметра. На внутрішньому боці кришок футлярів надруковані допустимі норми радіоактивного зараження і вказані діапазони, на яких зони вимірюються.

Вимірювач потужності дози ДП-ЗБ

ДП-ЗБ призначений для визначення рівня радіації на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами. Діапазон вимірів від 0,1 до 500 Р/год. Для підвищення точності виміру діапазон вимірів розбито на чотири піддіапазони: 1 — від ОД до 1 Р/год; II — від 1 до 10; III — від 10 до 100; IV — від 50 до 500 Р/год. Пристрій можна встановити на автомобілях, літаках, вертольотах, річних катерах, тепловозах, а також сховищах і протирадіаційних укриттях. При зовнішньому огляді перевіряється: наявність і працездатність усіх пристроїв, які входять в комплект приладу, герметичність кришок корпусу, захисного скла мікроамперметра і корпусу виносного блока, чіткість фіксації положень перемикача, відповідність вказівок ручки перемикача піддіапазонів. Зібрати і підключити до джерела живлення і перевірити його працездатність.

Для перевірки працездатності приладу необхідно перемикач 7 встановити в положення "Вкл.". При цьому загоряється лампочка ' підсвічування 4. Через 5 хвилин натиснути на кнопку "Перевірка" - 2, при цьому стрілка мікроамперметра відхиляється до значення 0,4-0,8 верхньої шкали, лампочка світлової індикації 6 спалахує з великою частотою або безперервно горить, чути звук високого тону, характерний, для роботи електричного перетворювача. При відпущеній кнопці "Перевірка", лампочка світлової індикації не горить, стрілка мікроамперметра знаходиться в межах чорного сектора шкали, чути звук перетворювача.

На місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, при включенні приладу, який реєструє випромінювання, і у зв'язку з цим при натисканні кнопки "Перевірка" стрілка мікроамперметра може відхилятись за поділку шкали — 0,8.

Для визначення рівня радіації по верхній шкалі показник стрілки мікроамперметра множиться на цифру, яка відповідає положенню перемикача піддіапазону, на якому здійснюється вимір. Індикатор-сигналізатор ДП-64

Прилад ДП-64 призначений для звукової і світлової індикації при наявності гама-випромінювання. Працює в постійному режимі і забезпечує сигналізацію при потужності дози гама-випромінювання 0,2 Р/ год. Стаціонарний. Джерелом електроживлення може бути мережа напруг 127/220 В або акумуляторна батарея напругою 6В динаміка вказують на наявність гама-випромінювання на місці знаходження датчика —о".

Прилад радіаційної і хімічної розвідки ПРХР

ПРХР призначений для безперервного контролю за наявністю гама-вппромінювань ядерних вибухів. Встановлюється на броньованих засобах. Приладом ПРХР визначаються бонові отруйні речовини типу зарину, які знаходяться зовні броньованих засобів. Прилад забезпечує видачу світлових і звукових сигналів, а також команд включення механізмів системи захисту екіпажу при досягненні порогових величин гама-випромінювання і при появі гама-випромінювання проникаючої радіації ядерного вибуху з метою захисту екіпажу від ударної хвилі та пари отруйної речовини типу зарину. Крім того, прилад забезпечує вимірювання потужності дози гама- випромінювання на зараженій місцевості в середині броньованого засобу — для контролю опромінення екіпажу. Звукові сигнали подаються на головні телефони переговорного пристрою переривистими посиланнями протягом 0,2-0,3 с з інтервалом 4-20 с

Готовність приладу до роботи: радіаційна частина 10 через хв, а хімічна частина — через 20 хв. після вмикання. Використовується, в основному, у військах.