Губський Цивільна оборона (1995)

Прилади контролю поглинутих доз випромінювання

Для дозиметричного контролю опромінення використовуються комплекти випромінювачів дози ДП-22В, ДГ7-24В, ІД-І, ІД-Н, ДП-70 МП. Технічні характеристики індивідуальних дозиметрів наведені в табл.6. Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-22В і ДП-24В ДП-22В і ДП-24, які мають дозиметри кишенькові прямопоказуючі ДКП-50А, призначені для контролю експозиційних доз гама-випромінювання, що отримують люди при роботі на зараженій радіоактивними речовинами місцевості або при роботі з відкритими і закритими джерелами іонізуючих випромінювань.

Комплект дозиметрів ДП-22В складається з зарядного пристрою типу ЗД-50 і 50 індивідуальних дозиметрів кишенькових прямопока-зуючих типу ДКП-50А.На відміну від ДП-22В комплект дозиметрів ДП-24 має п'ять дозиметрів ДКП-50А.

Зарядний пристрій 1 призначений для зарядження дозиметрів ДКП-50А. В корпусі ЗД-5 розміщені: перетворювач напруги, випрямляч високої напруги, потенціометр — регулятор напруги, лампочка для підсвічування зарядного гнізда, мікровимикач і елементи живлення.

На верхній панелі пристрою знаходяться: ручка потенціометра З, заряджувальне гніздо 5 з ковпачком і кришка відсіку живлення 4. Живлення здійснюється від двох сухих елементів типу 1,6-ПМЦ -4,8, які забезпечують безперервну роботу приладу не менше 30 год при струмі живлення 200 мА. Напруга на виході зарядного пристрою плавно регулюється в межах від 180 до 250 В.

Дозиметр кишеньковий прямопоказуючий призначенні для вимірювання експозиційних доз гама-випромінювання. Конструктивно він виконаний у формі авторучки. Дозиметр складається із дюралевого корпуса 1, в якому розміщена іонізаційна камера з конденсатором, електроскоп, лічильний пристрій і заряджувальна частина.

Головна частина дозиметра — малогабаритна іонізаційна камера 2, до якої підключений конденсатор 4 з електроскопом. Зовнішнім електродом системи камера — конденсатор є дюралевий циліндричний корпус 1, внутрішнім електродом. — алюмінієвий стержень 5. Електроскоп утворює вигнута частина внутрішнього електроду (тримач) і приклеєна до нього платинована візирна нитка (рухливий елемент) 3.

У верхній частині корпусу розміщений лічильний пристрій, мікроскоп з 90-кратним збільшенням, який складається з окуляра 9, об'єктиву 12 і шкали Ю. Шкала має 25 поділок (від 0 до 50). Ціна однієї поділки відповідає двом рентгенам. Шкалу і окуляр закріплюють фасонною гайкою.

В задній частині корпуса знаходиться заряджувальна частина, яка складається із діафрагми 7 з рухливим контактним штирем 6. При натисканні штир 6 замикається із внутрішнім електродом іонізаційної камери. При знятті навантаження контактний штир діафрагмою повергається в початкове положення. Заряджувальну частину дозиметра оберігає від забруднення захисна оправа —8. Дозиметр прикріплюється до кишені за допомогою тримача — 11. Принцип дії дозиметра подібний до дії найпростішого електроскопа. В процесі зарядження дозиметра візирна нитка з електроскопа відхиляється від внутрішнього електроду 5 під впливом сил електростатичного відштовхування. Відхилення нитки залежить від прикладеної напруги, яку при зарядженні регулюють і підбирають так, щоб зображення візирної нитки співпало з нулем шкали лічильного пристрою.

При дії гамавппромішовання на заряджений дозиметр в робочому об'ємі камери виникає іонізаційний струм. Іонізаційний струм зменшує початковий заряд конденсатора і камери, а відповідно і потенціал внутрішнього електрода. Зміна потенціалу, який вимірюється електроскопом, пропорційна експозиційній дозі гама-випромінювання. Зміна потенціалу внутрішнього електрода призводить до зменшення сил електростатичного відштовхування між візирною ниткою та перемикачем електроскопа. В результаті візирна нитка зближується з перемикачем, а зображення її переміщується по шкалі лічильного пристрою. Тримаючи дозиметр навпроти світла і спостерігаючи через окуляр за ниткою, можна в будь-який момент провести відлік отриманої експозиційної дози випромінювання.

Дозиметр ДКП-50 забезпечує вимірювання індивідуальних експозиційних доз гама-випромінювання в діапазоні від 2 до 50 Р при потужності експозиційної дози випромінювання від 0,5 до 200 Р/год. Саморозрядження дозиметра в нормальних умовах не перевищує двох поділок за добу.

Зарядження дозиметра ДКП-50 проводиться перед виходом на роботу в районі радіоактивного зараження (дії гама-випромінювання) в такому порядку:

— відкрутити захисну оправу дозиметра (ковпачок зі шкали) і захисний ковпачок заряджувального гнізда ЗД-5;

— ручку потенціометра заряджувального пристрою повернути вліво до відказу;

— дозиметр вставити в гніздо заряджувального пристрою. При цьому включається підсвічування заряджувального гнізда і висока напруга;

— спостерігаючи в окуляр, легко натиснути на дозиметр і, повертаючи ручку потенціометра вправо, встановити нитку на відмітку "0" шкали, після чого вийняти дозиметр із заряджувального гнізда;

— перевірити положення нитки на світло: її зображення повинно бути на відмітці "0", закрутити захисну оправу дозиметра і ковпачок заряджувального гнізда. Експозиційну дозу випромінювання визначити за положенням нитки на шкалі лічильного пристрою. Відлік необхідно проводити при вертикальному положенні, щоб виключити вплив на покази дозиметра прогин нитки від ваги.

Комплект вимірювачів дози ЇД-1

ІД-1 призначається для вимірювання поглинутих доз гама- і змішаного гама-нейтронного випромінювання, яке отримали люди при знаходженні на території, зараженій радіоактивними речовинами. На мал.25 показаний зовнішній вигляд комплекту ІД-1.

В комплект приладу входять десять вимірювачів дози ІД-1 і зарядний пристрій ЗД-6. Вимірювач дози ІД-1 забезпечує виміри поглинутих доз змішаного гама-нейтронного випромінювання в діапазоні від 20 до 500 Рад. При потужності дози до 100 Рад/с. Зняття замірів здійснюється на шкалі, розташованій в середині вимірювача.

Для зарядки ІД-1 необхідно:

- вийняти зарядний пристрій із футляра, підготувати його для зарядки вимірювачів лози ІД-1;

- повернути ручку ЗД-6 в напрямку стрілки "Скид" до упору вліво;

- встановити ІД-1 в зарядно-контактне гніздо ЗД-6 і, дивлячись в окуляр, досягнути максимального підсвічування шкали поворотом дзеркала;

- натиснути на ІД-1 і, дивлячись а окуляр, повертати ручку В напрямку "Заряд" до тих пір, поки нитка на шкалі вимірювача не зупиниться в положенні "0";

- вийняти вимірювач з гнізда і спрямувавши на світло, перевірити положення нитки: при вертикальному положенні вона повинна бути на нульовій позначці шкали. Закрутити заглушку ІД-1.

Решта ІД-1

заряджаються поступовим обертанням ручки в напрямку стрілки "Заряд" так, щоб можна було обертом ручки від одного до другого крайнього положення зарядити 10-15 неповністю розряджених вимірювачів. Це робиться для того, щоб не ставити ручку в початкове положення після зарядки кожного ІД-1 або зарядити повністю розряджених 3-4 вимірювачів.

Після зарядки всіх вимірювачів дози ІД-1 необхідно ручку повернути в напрямку "Скид" до підказу — привести ЗД-6 у вихідне положения. ІД-1 при знаходженні в зоні дії іонізуючого випромінювання носити в кишені. Для зняття показників ІД-1 необхідно подивитись в окуляр вимірювача, по положенню нитки на шкалі визначають отриману дозу гама-нейтронного випромінювання.

Індивідуальний вимірювач дози ІД-1 і

ІД-11 використовується для вимірювання поглинутої дози гама-нейтронного випромінювання при виконанні робіт на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

ІД-11 видається особовому складу військових частин, формуванням ЦО та медичним

підрозділам, які виконують завдання в осередку ядерного ураження. На корпусі ІД-11 вигравіюваний його номер, який записується в журнал при видачі.

ІД-11 не має шкали випромінювань дози. Визначити поглинуту дозу іонізаційного випромінювання можливо тільки електронним вимірювачем ГО-32,який має цифрову індикацію і забезпечує виміри поглинутої дози в діапазоні від 10 до 1500 Рад.

В основному ІД-11 разом з вимірювачем ГО-32 використовується медичними підрозділами з мегою повної діагностики ступенів важкості радіаційних уражень. Зовнішіній вигляд вимірювача ГО-32 показаний на мал. 27.

Останнім чагам Борговий прилад радіаційної розвідки ДІТ-ЗБ замінюється Вимірювачем потужності дози ІМД-21. Встановлюється на розвідувальних засобах. Індикація вимірів — цифрова, діапазон вимірів від 1 до 1000 Р/год.

Для вимірювання поглинутої дози випромінювання використовуються:

— вимірювач дози ДК-02 з межами виміру від 0 до 200 мілірентген. Зовні схожий н;> ІД-L. В ііого комплект входять 10 дозиметрів ІД-0,2. Зарядка здійснюється від зарядного пристрою ЗД-6.

Індивідуальний хімічний вимірювач дози ДП-70 МП.

Призначений для реєстрації поглинутої дози гама-нейтронного випромінювання. Використовується у військах, а також може застосовуватись у формуваннях ЦО. Видається всьому особовому складу. Покази з нього знімаються в медичних підрозділах. Разом з польовим колориметром ГІК-56М забезпечує виміри дози опромінення в діапазоні вд 50 до 800 Рад.

При дії на рідину радіаційних випромінювань вона міняє колір від малинового до пурпурного. Поглинута доза випромінювання залежить від інтенсивності забарвлення і визначається колориметром ПК-56М.

Останнім часом виготовляється радіометр бета-гама випромінювання "Прип'ять" (М.Київ, завод "Арсенал", м.Львів, завод "Полярон"). Він призначний для індивідуального і колективного використання для вимірів потужності експозиційної дози гама-випромінювання, а також щільності потоку і питомої активності бета-випромінювання. Індикація — цифрова, при наявності випромінювання вмикається звукова сигналізація. Радіометр виконано у вигяді портативного приладу, який можна носити у кишені. Ним можна здійснювати контроль за радіаційною чистотою житлових і виробничих приміщень, продуктів харчування, одежі, поверхні грунту, побутових предметів. Діапазон вимірів: експозиційної дози — 0,01-19,99 мР/год, еквівалентної дози — 0,1-199,9 (мкЗв/год). Маса - 0,3 кг.