Губський Цивільна оборона (1995)

Оцінка хімічної обстановки. практичне розв'язання задач

Під оцінкою хімічної обстановки розуміють:

Визначення маштабів і характеру хімічного зараження приземних шарів атмосфери і місцевості; аналіз їх впливу на життєдіяльність населення, роботу об'єктів і дію формувань ЦО; висновки і заходи по зниженню (запобіганню) можливих втрат, найбільш цілеспрямовані дії в даній ситуації.

При оцінці хімічної обстановки визначають:

межі зони зараження СДОР, площу зони;

тривалість уражаючої дії СДОР ;

час підходу хмари зараженого повітря СДОР

до об'єкту (границі);

можливі втрати населення в осередку хімічного ураження;

термін перебування людей в засобах індивідуального захисту шкіри.

Розглянемо методику оцінки хімічної обстановки на конкретному прикладі:

Приклад.

На хімічно небезпечному об'єкті з чисельністю зміни 840 чол. сталася аварія на технологічному трубопроводі з рідким хлором, який знаходився під тиском. Кількість рідини, яка витекла, не встановлено. В технологічній системі знаходилось 40 т зрідженого хлору. В 3 км на схід від підприємство ~ житловий масив. Робітники і службовці об'єкту протигазами забезпечені на 100 %.

Метеоумови :

Інверсія: швидкість вітру — 1 м/с; t ов=20°С Аи=270°.

Потрібно:

Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися внаслідок аварії на час після аварії N=1 год;

Розв'язання:

Глибина зони зараження первинною (вторинною) хмарою визначається в залежності від еквівалентної кількості речовини і швидкості вітру.

З метою запобігання перегріву тіла встановлено гранично допустимі терміни перебування (неперервної праці) в захисній одежі ізолюючого типу.

Час перебування людей в 313 шкіри залежить від температурі: зовнішнього повітря (приміщення, де працюють) і визначається за табл. 15

Для нашого прикладу tn=20°C, T=0,8 год.

За результатами оцінки хімічної обстановки роблять висновки і намічають необхідні заходи по організації сповіщення робітників, службовців населення прилеглих районів, розробляють заходи з організації евакуації людей, надання медичної допомоги, проведення дегазації, санітарної обробки.Примітка: 1. Густини газоугворепих СДОР в Графі 3 наведено до атмсферного тисну. При тиску в місткості, який різниться від атмосферного, густина газоутвореннх СДОР визначається шляхом множення даних графи 3 на значення тиску в кгс/см2.

2. В графах 10-14 в чисельнику значення К, для первинної, а в знаменнику -для вторинної хмари.Примітка: 1. При швидкості вітру >15 м/с розміри зон Зараження приймати як при швидкості вітру 15 м/с.

2. При швидкості вітру