Губський Цивільна оборона (1995)

Основи організації та ведення РіНР

РіШР проводяться з метою рятування людей та надання допомоги ураженим, локалізації аварії та усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створенню умов для наступного проведення відновлюваїьних робіт. РіІНР поділяють на рятувальні роботи та інші невідкладні роботи. До рятувальних робіт відносяться Розвідка маршруту руху до об'єкту робіт і розвідка ділянки робіт.

Локалізація та гасіння пожеж на маршрутах руху та ділянках робіт. Пошук уражених та звільнення їх з-під завалів, пошкоджених та палаючих будинків, із загазованих та задимлених приміщень. Розкриття завалених захисних споруд та рятування з них людей.

Надання ураженим першої медичної допомоги та першої лікарської допомоги і евакуація їх в лікувальні заклади. Вивіз або вивід населення з небезпечних місць в безпечні райони.

Санітарна обробка уражених та знезараження їх одягу. Знезараження території, споруд, транспорту та техніки. До інших невідкладних робіт відносяться Прокладання колонних шляхів та будування проїздів в завалах та на заражених територіях.

Локалізація аварії на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних мережах.

Ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і мереж зв'язку для забезпечення рятувальних робіт.

Укріплення або руйнування конструкцій, які загороджують прохід, загрожують обвалом і безпечному веденню робіт.

Складові частини РіІНР і їх виконання

Розвідка є найважливішим видом забезпечення дій ПО. Вона організовується усіма начальниками ЦО, командирами формувань ЦО. Розвідка ведеться з метою своєчасного отримання даних про ситуацію, яка склалася внаслідок стихійного лиха, аварії, катастрофи або застосування противником зброї масового ураження. Розвідка ведеться активно, безперервно та цілеспрямовано на усіх етапах дій сил ЦО. Для з'ясування в короткий час загальної обстановки організується повітряна розвідка, яка ведеться на літаках, вертольотах шляхом візуального спостереження, а також з допомогою приладів і фототелевізійної апаратури. Для отримання найбільш повних даних організується наземна розвідка, яка ведеться окремими розвіддозорами військових частин ПО на танках та бронетранспортерах, розвідгрупами (ланками) формувань та служб ЦО промислових підприємств (об'єктів). Крім цього, в районах розміщення та дій формувань розвідка ведеться спостерігаючими постами, які складаються з 2-3 людей. Пости забезпечуються засобами зв'язку, спостереження та приладами радіаційної та хімічної розвідки. Після застосування противником зброї масового ураження розвідка визначає райони (об'єкти), місце, час, вид зброї, радіоактивне, хімічне і біологічне зараження; рівні радіації, тип і концентрацію отруйних речовин і види бактеріальних засобів; стан маршрутів руху та дорожних споруд. На розвідку покладається: пошук обходу перешкод і зон зараження; визначення місць знаходження найбільшого числа уражених; визначення стану об'єкту; пошук завалених захисних споруд і визначення стану в них людей; встановлення місць пошкоджень на комунально-енергетичних мережах. Розвідувальні формування ведуть безперервний нагляд за зміною обстановки в місцях (районах) дій сил ЦО.

Для виявлення обстановки на маршруті руху сил ЦО і на об'єкті в осередку ураження висилаються розвідувальні формування. Завдання командиру розвідувального формування ставить начальник ЦО підприємства (начальник штабу). Командир розвідувального формування усвідомлює її, визначає маршрут і прилягаючу місцевість, район наступних дій, уточнює заходи ведення розвідки і підтримання зв'язку, готує формування до дій, уточнює і складає схему маршруту руху і схему об'єкту, ставить особовому складу завдання.

Розвідка проводиться по маршруту висунення. При необхідності виявлення або уточнення обстановки збоку маршруту або пошуку обходу перешкод висилається дозор. Встановлюється наявність і ступінь зараження маршруту, визначається характер зруйнування шляхів, мостів та інших споруд. Встановлюється місце пожеж, їх характер і напрямок розповсюдження. При виявленні зараження маршруту передня межа зони зараження позначається спеціальними знаками огородження.

На промисловому підприємстві розвідка може проводитися своїми розвідувальними формуваннями (ланками, групами). Вони визначають або уточнюють рівні радіації, наявність ОР і місця, де не можна проводити роботи без захисної одежі. Шукають захисні споруди, визначають стан людей, які в них знаходяться і можливі заходи надання їм допомоги. Виявляють характер і ступінь зруйнування будівель, захисних споруд, завалів вулиць і умови найбільш ефективного використання інженерної техніки. Шукають шляхи під'їзду до ділянок робіт і місць знаходження уражених. Встановлюють місця і характер пошкоджень на комунально-енергетичних і технологічних мережах і можливості швидкого відновлення їх роботи для проведення РіІНР. Шукають воду і визначають заходи подачі її для локалізації пожеж, які заважають проведенню РіІНР. Здійснюють постійний контроль за зміною радіаційної і хімічної обстановки на об'єкті і прилеглих до нього територіях. Місця знаходження уражених, захисних споруд і шляхи підходу до них і об'єктів рятувальних робіт позначаються вказівними знаками.

Розвідувальні формування об'єкту тісно співпрацюють з розвідувальними формуваннями, які проводять розвідку на сусідніх ділянках (об'єктах) робіт, постійно підтримують з ними зв'язок і обмінюються розвідувальною інформацією про обстановку. Про результати розвідки командири розвідувальних формувань доповідають начальникам, які вислали розвідку, по радіо, за допомогою пересувних засобів і особисто.

Локалізація та гасіння пожеж проводяться пожежними машинами, вогнегасниками, засипанням землею, піском, накриттям щільними тканинами, заливанням водою і т.п. Проведення рятувальних робіт в задимленому і загазованому приміщенні без ізолюючих протигазів неможливе, тому спочатку потрібно погасити пожежі і створити умови для роботи.

Пошук уражених та звільнених з-під завалів, рятування людей із зруйнованих і завалених сховищ починається зразу після вводу формування на ділянку робіт. Особовий склад формування розшукує і рятує уражених людей, розбирає завали вручну з допомогою засобів малої механізації. Готуються місця для встановлення технічних засобів. Для встановлення зв'язку з людьми в сховищах використовуються збережені засоби зв'язку, повітроприймальні отвори (переговорюються через них), а також перестукування через двері, стіни, труби водопостачання і опалення.

Переконавшись в тому, що в сховищі знаходяться люди, а входи, виходи і оголовки сховища завалені, приймаються рішення про рятування людей. В першу чергу в сховище подається повітря. Для цього в сховищі розчищають повітроприймальні канали або роблять отвори в стіні або перекритті і подають повітря компресорами. Для рятування людей із завалених сховищ необхідно звалища відкрити. Заходи відкриття визначає командир формування в залежності від типу і конструкції сховища, а також характеру завалу над ним. Заходи відкриття захисних споруд: розбір завалу над основним входом з подальшим відкритгям дверей або вирізуванням в них отворів; відкопування оголовку або люка аварійного виходу; утворення проміжних проходів в стінах захисної споруди із підземної галереї; розбір завалу біля зовнішньої стіни захисної споруди з наступним відкопуванням приямків в грунті і пробиванням проходу в стіні сховища із сусіднього приміщення; розбір завалу над перекриттям сховища з наступним пробиванням в ній проходу для виводу людей. Сховище можна ламати декількома способами. Головне - врятувати людей в мінімально короткий час наявними силами і засобами.

Для забезпечення успішного проведення робіт по ламанню заваленої захисної споруди необхідно виробити проходи в завалах до основних входів або люків (оголовків) аварійних виходів, розкидати над ними завали, зробити проходи до огороджуючих конструкцій, відкрити кришки, пробити проходи (отвори) в стінах і перекриттях.

Уражені люди можуть опинитись під завалами, в пошкоджених і палаючих будівлях. Починати пошук слід з обстеження непридатних для захисту людей підвальних приміщень, різних дорожних споруд (труби, кювети), зовнішніх віконних і сходових отворіз, біля стінних просторів нижніх поверхів будівель. Відновити зв'язок з людьми шляхом переговорів або перестукування і вияснити їх кількість і стан.

В пошкоджених будівлях розшук людей слід починати з огляду будівель, оцінки їх стану, звернути увагу на зовнішні стіни, балкони, карнизи, сходові клітки і площадки. Багатоповерхові будівлі необхідно оглядати з нижніх поверхів: оглянути внутрішні стіни, стовпи, перегородки, визначити місце знаходження людей і можливі заходи по їх евакуації. Вжити необхідні заходи для укріплення пошкоджених конструкцій.

Перед початком робіт після визволення уражених людей з-під завалу необхідно оглянути завал, вибрати до нього підхід, усунути можливі завали окремих конструкцій будівель, а також погасити палаючі і тліючі уламки зруйнованих будівель, бо при горінні виділяється окис вуглецю, що може призвести до отруєння людей. Заходи щодо витягнення людей з-під завалів визначає командир формування в залежності від висоти і стану завалів, найменшої небезпеки при їх розібранні, а також місця знаходження і стану людей. Для визволення людей з-під завалів можуть застосовуватись такі заходи, як розбирання завалу зверху, обладнання проходів (галерей), пробивання проходів в стіні.

Людей, що знаходяться у верхніх шарах завалу, рятують розбиранням завалу зверху. Розбирання проводять обережно і так, щоб не було усадки і зміщення порушених елементів конструкцій. Людей звільняють з-під уламків, сміття та деталей будівель, не завдаючи їм додаткових пошкоджень. В першу чергу звільняють голову, груди, плечі, ноги, надають першу медичну допомогу і виносять (виводять) з небезпечної зони.

Якщо люди знаходяться під завалами біля або в середині будівлі, то пробивають до них проходи.

Рятування людей з пошкоджених та палаючих будівель із зруйнованими входами та сходами проводяться шляхом виводу та виносу їх через отвори, зроблені із суміжних приміщень або по пристосованих для цього трапах, а також через віконні отвори та балкони за допомогою приставних та висувних драбин, колінчатих автопідйомників та рятувальних мотузок.

Для рятування людей, що знаходяться в пристінках зруйнованих будинків, необхідно зробити отвір в стіні. Спочатку розчищають завал біля зовнішньої стіни, а потім пробивають прохід розміром 0,8x0,8 м. Іерез нього виносять уражених людей, а потім решту.

Надання ураженим людям" першої медичної допомоги здійснюється безпосередньо на місцях їх знаходження особовим складом санітарних та рятувальних ланок (груп). Винесення потерпілих до місць завантаження її автотранспорт здійснюють носильні ланки, які виділяються з рятувальї ланок. Медичний пункт розгортається безпосередньо в районі ро іт

основному напрямку винесення (виходу) уражених. На медичному пункті (місці завантаження в транспорт) ураженим при необхідності надається додаткова допомога, проводиться їх групування і підготовка до евакуації та завантаження в транспорт.

Евакуація здійснюється вантажним та санітарним транспортом в загони першої медичної допомоги або лікувальні заклади, де ураженим надається перша лікарська допомога. Легко уражені люди скеровуються на пункти першої медичної допомоги пішим порядком самостійно або групами з супроводжуючими.

Вивід або вивіз населення з небезпечних місць здійснюється згідно з наказом (розпорядженням) начальника ПО або командира формування. В розпорядженні вказуються населені пункти, райони, куди повинна проводитись евакуація людей, транспорту, маршрут руху і порядок евакуації. Санітарна обробка уражених і евакуйованих людей здійснюється на пунктах спеціальної обробки, які розгортаються згідно з планами цивільної оборони об'єкту, міста, району або згідно з розпорядженням начальника ЦО міста, району. Наприклад, при аварії на ЧАЕС пункти санітарної обробки були розгорнуті на кордонах ЗО- кілометрової зони на шляхах евакуації населення. Знезараження території, споруд, транспорту та техніки здійснюється особовим складом формувань ЦО.

Інші невідкладні роботи проводяться формуваннями ЦО, в складі яких є підготовлені спеціалісти по трубопровідних та енергетичних системах, системах зв'язку. Ці роботи проводяться для успішного і вчасного рятування людей. Невідкладні роботи на комунально-енергетичних мережах проводяться одночасно з роботами по підготовці проїздів та гасінню пожеж, а при загрозі затоплення та загазованості у місцях знаходження людей роботи проводяться в першу чергу. Відшукуються та відмикаються пошкоджені ділянки мереж за допомогою запірних та відмикаючих пристроїв або усуненням пошкоджень безпосередньо на місцях аварій. Для запобігання затопленню сховищ та інших місць, де знаходяться люди, проводиться відвід води в канави, каналізацію та інші занижені місця або в обхід зруйнованих ділянок.